ZP/AM/13/2022 – Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Mazowieckiego specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: