ZP/ AM/10/2023 – Dostawa i montaż wyposażenia dla Centrum Zdrowia Psychicznego II w lokalu w budynku przy ul. Żydowskiej 19 w Grodzisku Mazowieckim

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: