ZP/AM/10/2021 – Poprawa bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego w Oddziale Leczenia Uzależnień – bud. 36, poprzez wymianę instalacji zasilających i oświetleniowych w salach pacjentów (piętro)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: