ZO/PB/20/2021 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń oraz sprawowania nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego”

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: