ZO/MT/22/2024 – Pełnienie nadzoru w zakresie robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej/elektroenergetycznej) w ramach realizacji projektu pn. „Zakup tomografu komputerowego jako urządzenia do diagnostyki dla pacjentów psychiatrycznych wraz z adaptacją pomieszczeń” na terenie MSCZ

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: