ZO/MT/17/2021 – Dostawa i montaż wyposażenia meblowego magazynów Działu Farmacji Szpitalnej, w związku z realizacją zamierzenia „Przystosowanie budynku nr 56 dla potrzeb działu Farmacji Szpitalnej” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego”, wraz z wniesieniem, kompletnym montażem, poziomowaniem oraz zabezpieczeniem przed przewróceniem.

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: