ZO/DB/37/2022 – MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKÓW MSCZ – DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA. Wykonanie ekspertyzy w zakresie analizy efektywności aktualnego wykorzystania budynku na potrzeby udzielania świadczeń medycznych oraz koncepcji optymalizacji takiego wykorzystania (w tym możliwość realizacji nowych obiektów) na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: