ZO/DB/26/2022 – Nadzór inwestorski w branży sanitarnej nad realizacją zadania pn. „Usunięcie awarii wraz z odtworzeniem części sieci kanalizacji deszczowej na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”.

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: