ZO/BR/9/2022 – Czynności Serwisowe i Remontowe Sprzętu Gaśniczego wraz ze Sporządzeniem protokołu sprawności gaśnic, koców, hydrantów zewnętrznych, oznakowania ochrony p.poż i ewakuacyjnych na terenie Szpitala.

Opublikował(a): Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: