K/IB/2/2023 – Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usług pielęgniarskich na rzecz pacjentów, w oddziałach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: