ZP/AM/4/2024 – Najem zmywarek wraz z cykliczną dostawą materiałów i środków eksploatacyjnych oraz świadczeniem usługi serwisowej na potrzeby oddziałów MSCZ

ZP/ AM/4/2024

Najem zmywarek wraz z cykliczną dostawą materiałów i środków eksploatacyjnych oraz świadczeniem usługi serwisowej na potrzby oddziałów MSCZ

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://mscz.ezamawiajacy.pl/react/my-procedure/2/150152

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: