czp Drukuj E-mail

 Centrum Zdrowia Psychicznego

w ramach programu pilotażowego zapewnia skoordynowaną opiekę nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi

 

Pacjenci mieszkający na terenie miasta Pruszkowa, powiatu pruszkowskiego, gminy Podkowa Leśna i dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej powinni zgłosić się do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (PZK), tel. 22 739 14 26.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny to miejsce, w którym pacjenci:

-  mogą uzyskać informację o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,

-       otrzymują wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych,

-  uzgadniają  termin przyjęcia ze  wskazaniem miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych (nie później, jak 72 godziny od chwili zgłoszenia),

-    uzyskują informacje na temat miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej, w przypadkach tego wymagających,

 

-       otrzymują świadczenia w zakresie  opieki zdrowotnej.

Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków  

Lokalizacja: budynek V

Kontakt telefoniczny: 22 739 14 26

Godziny otwarcia:               poniedziałek - piątek:     8.00 – 18.00

 

Kierownik CZP: dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej

Przyjmuje interesantów: poniedziałek – godz. 9.00-10.00,

                                           piątek – godz. 13.00 – 14.00 tel. 22 739 10 02

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4,

05-802 Pruszków

Lokalizacja: budynek V

Kontakt telefoniczny do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego: 

tel. 22 739 14 26

Koordynator: dr Ewa Śniecińska-Bączkowska, lekarz specjalista psychiatra,
tel. 22 739 14 26

Do Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami
i zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem leczenia uzależnień i leczenia chorób otępiennych).  

Formy pomocy: Porady i konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapia indywidualna, konsultacje dla rodzin, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

 

W ramach CZP pracują również:


-    Niepubliczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej VICTI – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Plac Czerwca 1976 roku nr 3, Warszawa – Ursus, tel. 22 250 08 84, 22 250 08 83

-    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Drzymały 19/21, Pruszków, tel. 22 758 77 75 

 

 

PZP w MSCZ:

poniedziałek – środa 8:00 – 18:00

czwartek – piątek 8:00 – 15:00

PZP na Drzymały:

poniedziałek – środa: 8.00-20:00

czwartek – piątek 8:00 – 15:00

PZP Victi:

poniedziałek: 17:15-19:15

wtorek: 16:00-20:00

środa: 11:00-15:00

czwartek: 15:00-19:00

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4,

05-802 Pruszków

Lokalizacja: budynek V


Kontakt telefoniczny do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego, tel. 22 739 14 26 lub bezpośrednio do Zespołu Leczenia Środowiskowego, tel. 22 739 10 74.

 

Koordynator leczenia środowiskowego: dr n. med. Jonathan Britmann, specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej i certyfikowany superwizor
i psychoterapeuta: tel.
22 739 10 68

Godziny pracy:       poniedziałek - piątek:     7.30 - 15.05

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich
z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:

- bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym;

-       pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym,
ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;

W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:

- posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);

- niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe;

- uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

- z rozpoznanym otępieniem

Formy pomocy: porady i konsultacje psychiatryczne, działania psychoterapeutyczne, rehabilitacja psychiatryczna, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

W zależności od stanu zdrowia pacjenta leczenie odbywa się w domu chorego lub w siedzibie CZP.

 

Przyjęcia do ZLŚ:

-    z wnioskiem o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, może tego dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub lekarz przy wypisie z oddziału całodobowego albo dziennego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej. Do przyjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza (może być od lekarza POZ).

-      leczenie środowiskowe odbywa się po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez koordynatora leczenia środowiskowego.

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

Lokalizacja: budynek IV

Kontakt telefoniczny do Punktu Zgłoszeniowo-Konsultacyjnego: 22 739 14 26

Bezpośrednio do oddziału dr Paweł Owsiejczuk, lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuologii: tel. 22 739 14 80

Godziny pracy:               poniedziałek - piątek:     7.30 - 15.05

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego przyjmowani są Pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, którzy mają trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym).

Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Formy pomocy: farmakoterapia, psychoterapia grupowa dla osób potrzebujących wsparcia, terapia zajęciowa, aktywizacja społeczna, drama, psychoedukacja, trening asertywności, filmoterapia, relaksacja, biblioterapia, terapia ruchem, arteterapia, trening poznawczy, zajęcia integracyjne.

 

Kwalifikacja do Oddziału Dziennego (zgłoszenie w PZK):

- odbywa się na podstawie skierowania od lekarza.

Przyjęcie do oddziału odbywa się po kwalifikacji i wyznaczeniu terminu.

Uzgodnienie terminu kwalifikacji w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym tel. 22 739 14 26, kwalifikacje odbywają się w środy i czwartki, godz. 13.00-14.00.

 

Oddział Psychiatryczny stacjonarny (całodobowy)

Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

Lokalizacja: Oddział II AB,

Kontakt do oddziału: gabinet lekarski: tel. 22 739 14 48

                                        gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 41

Lekarz kierujący oddziałem: dr Agnieszka Szaniawska – Bartnicka, lekarz, specjalista psychiatra

 

Lokalizacja: Oddział XI,

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Anna Mosiołek, lekarz specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej

Kontakt do oddziału: gabinet lekarski: tel. 22 739 12 96,

  gabinet lekarski: tel. 22 739 12 98

                                      gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 94,

  gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 97

Do oddziału przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, u których objawy choroby lub ich nawrót, uniemożliwia leczenie ambulatoryjne lub występuje zagrożenie życia pacjenta lub życia i zdrowia innych osób.

Formy pomocy: diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna, farmakoterapia, psychoedukacja, zebrania społeczności terapeutycznej, trening asertywności, relaksacja, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pobyt na Oddziale psychiatrycznym stacjonarnym (całodobowym) ma na celu wyeliminowanie niekorzystnych objawów choroby i poprawę samopoczucia oraz funkcjonowania indywidualnego i społecznego.

Przyjęcia do Oddziału stacjonarnego (poprzez Izbę Przyjęć w MSCZ):

- ze skierowaniem przez lekarza prowadzącego z poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego lub lekarza POZ,

- w stanach nagłych – bez skierowania lub po interwencji Pogotowia Ratunkowego.

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie