czp Drukuj E-mail

 Centrum Zdrowia Psychicznego

w ramach programu pilotażowego zapewnia skoordynowaną opiekę nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi

 

Pacjenci mieszkający na terenie miasta Pruszkowa, powiatu pruszkowskiego, gminy Podkowa Leśna i dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej powinni zgłosić się do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (PZK), tel. 22 739 14 26.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny to miejsce, w którym pacjenci:

-  mogą uzyskać informację o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,

-       otrzymują wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych,

-  uzgadniają  termin przyjęcia ze  wskazaniem miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych (nie później, jak 72 godziny od chwili zgłoszenia),

-    uzyskują informacje na temat miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej, w przypadkach tego wymagających,

 

-       otrzymują świadczenia w zakresie  opieki zdrowotnej.

Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków  

Lokalizacja: budynek V

Kontakt telefoniczny: 22 739 14 26

Godziny otwarcia:               poniedziałek - piątek:     8.00 – 18.00

 

Kierownik CZP: dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej

Przyjmuje interesantów: poniedziałek – godz. 9.00-10.00,

                                           piątek – godz. 13.00 – 14.00 tel. 22 739 10 02

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4,

05-802 Pruszków

Lokalizacja: budynek V

Kontakt telefoniczny do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego: 

tel. 22 739 14 26

Koordynator: dr Ewa Śniecińska-Bączkowska, lekarz specjalista psychiatra,
tel. 22 739 14 26

Do Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami
i zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem leczenia uzależnień i leczenia chorób otępiennych).  

Formy pomocy: Porady i konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapia indywidualna, konsultacje dla rodzin, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

 

W ramach CZP pracują również:


-    Niepubliczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej VICTI – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Plac Czerwca 1976 roku nr 3, Warszawa – Ursus, tel. 22 250 08 84, 22 250 08 83

-    Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Drzymały 19/21, Pruszków, tel. 22 758 77 75 

 

 

PZP w MSCZ:

poniedziałek – środa 8:00 – 18:00

czwartek – piątek 8:00 – 15:00

PZP na Drzymały:

poniedziałek – środa: 8.00-20:00

czwartek – piątek 8:00 – 15:00

PZP Victi:

poniedziałek: 17:15-19:15

wtorek: 16:00-20:00

środa: 11:00-15:00

czwartek: 15:00-19:00

 

Zespół Leczenia Środowiskowego

Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4,

05-802 Pruszków

Lokalizacja: budynek V


Kontakt telefoniczny do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego, tel. 22 739 14 26 lub bezpośrednio do Zespołu Leczenia Środowiskowego, tel. 22 739 10 74.

 

Koordynator leczenia środowiskowego: dr n. med. Jonathan Britmann, specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej i certyfikowany superwizor
i psychoterapeuta: tel.
22 739 10 68

Godziny pracy:       poniedziałek - piątek:     7.30 - 15.05

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich
z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:

- bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym;

-       pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym,
ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;

W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:

- posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);

- niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe;

- uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

- z rozpoznanym otępieniem

Formy pomocy: porady i konsultacje psychiatryczne, działania psychoterapeutyczne, rehabilitacja psychiatryczna, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

W zależności od stanu zdrowia pacjenta leczenie odbywa się w domu chorego lub w siedzibie CZP.

 

Przyjęcia do ZLŚ:

-    z wnioskiem o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, może tego dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub lekarz przy wypisie z oddziału całodobowego albo dziennego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej. Do przyjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza (może być od lekarza POZ).

-      leczenie środowiskowe odbywa się po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez koordynatora leczenia środowiskowego.

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

Lokalizacja: budynek IV

Kontakt telefoniczny do Punktu Zgłoszeniowo-Konsultacyjnego: 22 739 14 26

Bezpośrednio do oddziału dr Paweł Owsiejczuk, lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuologii: tel. 22 739 14 80

Godziny pracy:               poniedziałek - piątek:     7.30 - 15.05

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego przyjmowani są Pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, którzy mają trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym).

Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Formy pomocy: farmakoterapia, psychoterapia grupowa dla osób potrzebujących wsparcia, terapia zajęciowa, aktywizacja społeczna, drama, psychoedukacja, trening asertywności, filmoterapia, relaksacja, biblioterapia, terapia ruchem, arteterapia, trening poznawczy, zajęcia integracyjne.

 

Kwalifikacja do Oddziału Dziennego (zgłoszenie w PZK):

- odbywa się na podstawie skierowania od lekarza.

Przyjęcie do oddziału odbywa się po kwalifikacji i wyznaczeniu terminu.

Uzgodnienie terminu kwalifikacji w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym tel. 22 739 14 26, kwalifikacje odbywają się w środy i czwartki, godz. 13.00-14.00.

 

Oddział Psychiatryczny stacjonarny (całodobowy)

Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

Lokalizacja: Oddział II AB,

Kontakt do oddziału: gabinet lekarski: tel. 22 739 14 48

                                        gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 41

Lekarz kierujący oddziałem: dr Agnieszka Szaniawska – Bartnicka, lekarz, specjalista psychiatra

 

Lokalizacja: Oddział XI,

Lekarz kierujący oddziałem: dr n. med. Anna Mosiołek, lekarz specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej

Kontakt do oddziału: gabinet lekarski: tel. 22 739 12 96,

  gabinet lekarski: tel. 22 739 12 98

                                      gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 94,

  gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 97

Do oddziału przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, u których objawy choroby lub ich nawrót, uniemożliwia leczenie ambulatoryjne lub występuje zagrożenie życia pacjenta lub życia i zdrowia innych osób.

Formy pomocy: diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna, farmakoterapia, psychoedukacja, zebrania społeczności terapeutycznej, trening asertywności, relaksacja, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pobyt na Oddziale psychiatrycznym stacjonarnym (całodobowym) ma na celu wyeliminowanie niekorzystnych objawów choroby i poprawę samopoczucia oraz funkcjonowania indywidualnego i społecznego.

Przyjęcia do Oddziału stacjonarnego (poprzez Izbę Przyjęć w MSCZ):

- ze skierowaniem przez lekarza prowadzącego z poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego lub lekarza POZ,

- w stanach nagłych – bez skierowania lub po interwencji Pogotowia Ratunkowego.

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie