czp Drukuj E-mail

 Centrum Zdrowia Psychicznego

w ramach programu pilotażowego zapewnia skoordynowaną opiekę nad chorymi z zaburzeniami psychicznymi

 
Pacjenci mieszkający na terenie miasta Pruszkowa, powiatu pruszkowskiego, gminy Podkowa Leśna i dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej powinni zgłosić się do jednego z dwóch Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych (PZK) – adresy poniżej.

 

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny to miejsce, w którym pacjenci:
- mogą uzyskać informację o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,
- otrzymują wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych,

- uzgadniają termin przyjęcia ze wskazaniem miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych (nie później, jak 72 godziny od chwili zgłoszenia),
- uzyskują informacje na temat miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej, w przypadkach tego wymagających,

- otrzymują świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej.

Adresy punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych: 
1.
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków  
Lokalizacja:
 budynek V
Kontakt telefoniczny
: 22 739 13 62
Kontakt mailowy:
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek:     8.00 – 18.00

2. Niepubliczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej   Victi Sp. z o.o.  Plac Czerwca 1976 roku nr 3 02-495 Warszawa - Ursus

Lokalizacja: Poradnie Specjalistyczne

Kontakt telefoniczny: 22-250 08 83

Kontakt mailowy: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek:     8.00 – 18.00

 
Do punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych można również kierować zapytania mailowe, adresy umieszczone są powyżej.

 
Kierownik CZP: dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek, specjalista psychiatra, specjalista  terapii środowiskowej

Przyjmuje interesantów: poniedziałek – godz. 9.00-10.00,

                                        piątek – godz. 13.00 – 14.00,  tel. 22 739 10 02

 

W Centrum Zdrowia Psychicznego udzielane są świadczenia w:
       
Poradni Zdrowia Psychicznego,
       
Zespole Leczenia Środowiskowego,
       
Oddziałach Dziennych,
       
Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych całodobowych.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Adres:
 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków (Tworki)
Lokalizacja:
 budynek V
Kontakt telefoniczny:
 22 739 14 26
Koordynator
: dr Ewa Śniecińska-Bączkowska,
 lekarz specjalista psychiatra, tel. 22 739 14 26

Do Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami
i zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem leczenia uzależnień i leczenia chorób otępiennych).  

Formy pomocy: Porady i konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapia indywidualna, konsultacje dla rodzin, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

 

W ramach CZP pracują również Poradnie Zdrowia Psychicznego zlokalizowane w:
-    Niepublicznym  Zakładzie  Opieki Zdrowotnej VICTI – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Plac Czerwca 1976 roku nr 3, Warszawa – Ursus, tel. 22 250 08 84, 22 250 08 83
- Samodzielnym Publiczny Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie - Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Drzymały 19/21, Pruszków, tel. 22 758 77 75 

 

PZP w MSCZ w Pruszkowie (Tworki):

poniedziałek – środa 8:00 – 18:00

czwartek – piątek 8:00 – 15:00

PZP ul. Drzymały w Pruszkowie:

poniedziałek – środa: 8.00-20:00

czwartek – piątek 8:00 – 15:00

PZP Victi - Warszawa-Ursus:

poniedziałek: 17:15-19:15

wtorek: 16:00-20:00

środa: 11:00-15:00

czwartek: 15:00-19:00

 

Zespół Leczenia Środowiskowego
Adres:
 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Lokalizacja:
 budynek V


Kontakt telefoniczny do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego, tel. 22 739 13 62 lub bezpośrednio do Zespołu Leczenia Środowiskowego, tel. 22 739 10 74.

 Koordynator leczenia środowiskowegodr n. med. Jonathan Britmann, specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej i certyfikowany superwizor i psychoterapeuta: tel. 22 739 10 68

Godziny pracy:       poniedziałek - piątek:     7.30 - 15.05

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich
z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:

- bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym;
-  pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym,
ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych;

W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:
- posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);
- niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe;

- uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
- z rozpoznanym otępieniem

Formy pomocy: porady i konsultacje psychiatryczne, działania psychoterapeutyczne, rehabilitacja psychiatryczna, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

W zależności od stanu zdrowia pacjenta leczenie odbywa się w domu chorego lub w siedzibie CZP.

 

Przyjęcia do ZLŚ:
- z wnioskiem o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, może tego dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub lekarz przy wypisie z oddziału całodobowego albo dziennego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej. Do przyjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza (może być od lekarza POZ).
- leczenie środowiskowe odbywa się po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez koordynatora leczenia środowiskowego.

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny
Adres:
 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Lokalizacja:
 budynek IV
Kontakt telefoniczny do Punktu Zgłoszeniowo-Konsultacyjnego:
 22 739 13 62
Bezpośrednio do oddziału dr Paweł Owsiejczuk,
 lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuologii: tel. 22 739 14 80

Godziny pracy:               poniedziałek - piątek:     7.30 - 15.05

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego przyjmowani są Pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, którzy mają trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym).

Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Formy pomocy: farmakoterapia, psychoterapia grupowa dla osób potrzebujących wsparcia, terapia zajęciowa, aktywizacja społeczna, drama, psychoedukacja, trening asertywności, filmoterapia, relaksacja, biblioterapia, terapia ruchem, arteterapia, trening poznawczy, zajęcia integracyjne.

 

Kwalifikacja do Oddziału Dziennego (zgłoszenie w PZK):
odbywa się na podstawie skierowania od lekarza.

Przyjęcie do oddziału odbywa się po kwalifikacji i wyznaczeniu terminu.

Uzgodnienie terminu kwalifikacji w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym tel. 22 739 13 62, kwalifikacje odbywają się w środy i czwartki, godz. 13.00-14.00.

W ramach CZP funkcjonują też oddziały dzienne zajmujące się terapią zaburzeń lękowych (nerwicowych). Informacje w PZK, tel. 22 739 13 62 

 

Oddział Psychiatryczny stacjonarny (całodobowy)
Adres:
 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Lokalizacja:
 Oddział II AB,
Kontakt do oddziału:
gabinet lekarski: tel. 22 739 14 48

                                  gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 41
Lekarz kierujący oddziałem:
dr Agnieszka Szaniawska – Bartnicka
, lekarz, specjalista psychiatra
Lokalizacja: Oddział XI,
Lekarz kierujący oddziałem: dr hab. n. med. Anna Mosiołek,
lekarz specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

Kontakt do oddziału: gabinet lekarski: tel. 22 739 12 96,

                                      gabinet lekarski: tel. 22 739 12 98

                                      gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 94,

                                      gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 97

Do oddziału przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, u których objawy choroby lub ich nawrót, uniemożliwia leczenie ambulatoryjne lub występuje zagrożenie życia pacjenta lub życia i zdrowia innych osób.

Formy pomocy: diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna, farmakoterapia, psychoedukacja, zebrania społeczności terapeutycznej, trening asertywności, relaksacja, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pobyt na Oddziale psychiatrycznym stacjonarnym (całodobowym) ma na celu wyeliminowanie niekorzystnych objawów choroby i poprawę samopoczucia oraz funkcjonowania indywidualnego i społecznego.

Przyjęcia do Oddziału stacjonarnego (poprzez Izbę Przyjęć w MSCZ):
- ze skierowaniem przez lekarza prowadzącego z poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego lub lekarza POZ,
- w stanach nagłych – bez skierowania lub po interwencji Pogotowia Ratunkowego.

 

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie