Pododdział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Pododdział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych


Mieszczący się w pawilonie XIII Pododdział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych  oferuje leczenie w formie psychoterapii grupowej, której celem jest pomoc oraz lepsze zrozumienie siebie. Ta metoda pracy opiera się na założeniu psychologicznym, które mówi m. in. o tym, że nasze doświadczenia z dzieciństwa oraz relacje z ważnymi osobami wpływają na nasze aktualne funkcjonowanie. Terapia umożliwia poznanie własnego świata wewnętrznego w celu lepszego poznania siebie i innych ludzi. Rozwija to i pogłębia przestrzeń dokonywania wyboru w zakresie kształtowania relacji z innymi oraz pokierowania swoim życiem w bardziej satysfakcjonujący sposób. Leczenie odbywa się w formie 12-tygodniowego programu intensywnej psychoterapii w trybie dziennym. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-14.

Psychoterapia prowadzona w Oddziale Dziennym z PDZN dedykowana jest dla osób pełnoletnich cierpiących na skutek:

  • Objawów depresyjnych,
  • Zaburzeń lękowych i nerwicowych,
  • Zaburzeń osobowości,
  • Zaburzeń psychosomatycznych,
  • Trudności w relacjach społecznych,
  • Problemów emocjonalnych, adaptacyjnych, decyzyjnych
  • Kryzysów życiowych (m. in. strat, rozstań, zmian sytuacji życiowej).

Kryteria wykluczające z udziału w psychoterapii:

  • Aktywne uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • Tendencje samobójcze
  • Organiczne podłoże zaburzeń psychicznych

Przyjęcie na terapię możliwe jest po zakwalifikowaniu przez lekarza psychiatrę pracującego w oddziale. Zapisy na kwalifikację odbywają się:

Na spotkanie z lekarzem należy się zgłosić ze skierowaniem do szpitala psychiatrycznego – oddziału dziennego leczenia zaburzeń nerwicowych. Po kwalifikacji w ciągu kilku dni oddział kontaktuje się telefonicznie w celu poinformowania o decyzji i ewentualnym terminie przyjęcia.