Opieka Pozaszpitalna

Do zadań Zespołów Opieki Pozaszpitalnej należy prowadzenie opieki medycznej w zakresie chorób psychicznych w warunkach środowiska domowego oraz poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dziennej hospitalizacji, a w razie potrzeby organizowanie ich udzielania w innych komórkach organizacyjnych działalności medycznej dla zachowania, ratowania, przywracania i poprawy stanu zdrowia pacjentów.