Pracownia EEG

  

Pracownia mieści się w Pawilonie III Szpitala i jest czynna w godz:

 

7.30- 15.05 - od poniedziałku do piątku

 

Terminy badań prosimy uzgadniać telefonicznie:

Gabinet lekarski - 022 739 10 40 wew. 540
Pracownia - 022 739 13 44 wew. 344
Centrala - 022 758 60 05; 022 739 14 00

 

Cennik badań EEG

Rodzaj badania

Cena za badanie [PLN]

Badanie  EEG (20 min)

100

Badanie EEG na przedłużonym czasie (40 min)

140

Video EEG

200

Czujniki dodatkowe:

 

Czujnik EKG w czasie rejestracji

5

Czujnik oddechu w czasie  rejestracji

5

Czujniki EOG (2 szt. na osobę)

10

Czujnik EMG (2 szt. na osobę)

10

EEG Biofeedback:

 

EEG biofeedback QEEG – protokół diagnostyczny

120

EEG biofeedback 1 trening relaksacyjny

60

EEG biofeedback (sesja 2 x EEG, 2 x ocena lekarza, 10 treningów)

1050