Pracownia EEG

 

Pracownia mieści się w Pawilonie III Szpitala i jest czynna w godz:

 

7.30- 15.05 - od poniedziałku do piątku

 

Terminy badań prosimy uzgadniać telefonicznie:

 

 

Gabinet lekarski - 022 739 10 40 wew. 540
Pracownia - 022 739 13 44 wew. 344

 

Centrala - 022 758 60 05; 022 739 14 00 
  

 

Cennik badań EEG: 

Rodzaj badania                                                                                            Cena za badanie

Badanie  EEG (20 min)                                                                                            100,00 zł

 

Badanie EEG na przedłużonym czasie (40 min)                                                          140,00 zł

Video EEG                                                                                                              200,00 zł

 

Czujniki dodatkowe:

Czujnik EKG w czasie rejestracji                                                                                 5,00 zł

Czujnik oddechu w czasie  rejestracji                                                                          5,00 zł

Czujniki EOG                                                                                                            5,00 zł

Czujnik EMG                                                                                                             5,00 zł

 

Cennik Badań EEG Biofeedback

Rodzaj badania                                                                                            Cena za badanie

Badanie  EEG (20 min)                                                                                           100,00 zł

EEG biofeedback       QEEG – protokół diagnostyczny                                                120,00 zł

EEG biofeedback       1 trening relaksacyjny                                                             60,00 zł

 

 

W ramach I serii EEG, QEEG protokół diagnostyczny i 11 treningów