Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy

 

Oddział Neurologiczny istnieje od 1950 roku i posiada 26 łóżek. Oddział Udarowy posiada 14 łóżek. Wyodrębniona Izba Przyjęć oddziału zapewnia przyjęcia oraz konsultacje specjalistyczne przez całą dobę. Oddział wykonuje pełny zakres badań diagnostycznych na terenie szpitala lub we współpracy z innymi jednostkami. Warunki do rehabilitacji zapewniają chorym dobrze wyposażone gabinety fizykoterapii i rehabilitacji neurologicznej umożliwiając między innymi zabiegi ultradźwiękowe, laseroterapię, leczenie bioprądami, masaże. Usługi te mogą być wykonywane ambulatoryjnie.

Oddział prowadzi także zajęcia zapewniające odbywanie staży oraz szkolenia specjalistów z zakresu neurologii.