Praca

 

Informacja administratora dla kandydatów do pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4

 

Zatrudni:

 

 

na stanowisko:

                                               SPECJALISTY ds. Inwestycji i Remontów

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

       1.            Wykształcenie: średnie oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w  pracy na podobnym stanowisku,

       2.            Dobra znajomość obsługi komputera ( Pakiet MS Office),

       3.            Praktyczna, znajomość przepisów z obszaru prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych,

       4.            Potwierdzone doświadczenie z zakresu planowania, monitorowania, zarządzania, pozyskiwania środków zewnętrznych na prowadzenie inwestycji  i ich rozliczania,

       5.            Pełna zdolność do czynności prawnych,

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

       1.            umiejętność podejmowania decyzji;

       2.            umiejętność pracy w  pod presją czasu;

       3.            komunikatywność, staranność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

OBOWIAZKI NA TYM STANOWISKU:

1.              Przygotowywanie dokumentacji przetargowej – wniosków o uruchomienie procedury zamówienia publicznego, opisu przedmiotu zamówienia; przygotowywanie zapytań w sprawie złożenia oferty w przetargach pod względem warunków technicznych.

2.              Informowanie właściwych organów i jednostek o rozpoczęciu oraz zakończeniu planowanych zadań inwestycyjnych.

3.              Wprowadzenie wykonawców na teren budowy, wizytowanie w terenie przebiegu prac budowlanych, oględzin istniejących budynków.

4.              Prowadzenie koordynacji realizacji zadania inwestycyjnego – współpraca z Wykonawcami, Nadzorem.

5.              Uczestniczenie w pracach związanych z  odbiorem robót budowlanych.

6.              Przygotowanie wniosków o wydanie decyzji koniecznych dla zamawiającego w procesie inwestycyjnym, prowadzenie korespondencji z organami opiniującymi i innej niezbędnej korespondencji.

7.              Przygotowanie i składanie wniosków zgłoszeń w Starostwie Powiatowym i innych instytucjach oraz monitorowanie przebiegu spraw.

8.              Przygotowanie stosownych wniosków i prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji.

9.              Archiwizacja dokumentacji w Dziale.

10.          Monitorowanie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych dla inwestycji.

11.          Gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonych oraz planowanych inwestycjach       z zakresu infrastruktury technicznej.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

       1.            (CV) zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata,

       2.            Świadectwa potwierdzające kwalifikacje kandydata i staż pracy,

       3.            Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do potrzeb związanych z rekrutacją ( dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas  rozpatrywane )

 

 

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o kontakt pod nr telefonu 22/ 739-12-17 lub przesłanie CV na adres    Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

 

 

 

 

SPECJALISTY  w DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

 

            WYMAGANIA:

1.      Wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna (licencjat lub tytuł magistra).

2.      Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

3.      Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii.

4.      Doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki  min. 3 lata pracy w szpitalu.

5.      Dobra organizacja pracy, inicjatywa, oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

6.      Umiejętności interpersonalne.

 

                OBOWIĄZKI:

1.      Realizowanie programów kontroli zakażeń szpitalnych.

2.      Aktywne zwalczanie ognisk endemicznych i epidemicznych zakażeń szpitalnych.

3.      Identyfikacja, kontrola, monitorowanie i rejestrowanie endemicznych przypadków zakażeń szpitalnych.

4.      Planowanie i realizacja doraźnych działań w przypadku wystąpienia zakażenia.

5.      Szkolenie stanowiskowe w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń.

6.      Organizowanie systematycznych szkoleń personelu (medyczny, niemedyczny) w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń.

7.      Kontrola realizacji skuteczności procedur, oraz kontrola wszystkich ogniw odpowiedzialnych za realizację programu kontroli zakażeń szpitalnych.

8.      Nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala.

9.      Nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi.

10.  Współpraca z  oddziałami szpitala i Działem Farmacji w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.

11.  Opracowywanie rocznych programów kontroli zakażeń szpitalnych.

12.  Sporządzanie  kwartalnych i rocznych raportów.

               WYMAGANE DOKUMENTY:

1.  (CV) zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata,

        2.   Świadectwa potwierdzające kwalifikacje kandydata,

        3.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do potrzeb                 związanych z rekrutacją ( dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas  rozpatrywane )

 

 

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o kontakt pod nr telefonu 22/ 739-12-17 lub przesłanie CV na adres    Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

 

 

 

pracowników na stanowiskach:
- elektryk,

- hydraulik,

- stolarz,

 

Wymaganiem koniecznym jest posiadanie co najmniej zawodowego wykształcenia kierunkowego uprawniającego do wykonywania pracy w jednym z ww zawodów oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w zawodzie potwierdzone świadectwem pracy lub innym równoważnym dokumentem.

 

Wymaganiem dodatkowym jest:

-      umiejętność podejmowania decyzji,

-      umiejętność pracy pod presją czasu,

-      komunikatywność, staranność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność

-       

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      (CV) zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata,

2.      Świadectwa potwierdzające wykształcenie kandydata,

3.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do potrzeb związanych z procesem rekrutacji (dokumenty bez oświadczenia nie będą rozpatrywane)

 

Treść oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko: …………………………………….. w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

 

Więcej informacji można uzyskać od Pana Bartosz Rettingera , pod numerem telefonu: 22 739 10 82 lub mailowo: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć na podany adres osoby zainteresowane mogą przesłać swoje dokumenty aplikacyjne

 

 

 

Ratowników Medycznych 

do pracy w Izbie Przyjęć i oddziale Psychiatrii Sądowej i do pracy w grupie interwencyjnej.

Sanitaruszy - do pracy w grupie interwencyjnej

 

Praca w systemie zmianowym wg grafików.

Warunki zatrudnienia do omówienia w Dziale Kadr MSCZ osobiście (05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4) lub telefonicznie pod nr telefonu 22 739-12-17.

 

Pielęgniarka/pielęgniarz

Salowa/salowy – do sprzątania pomieszczeń szpitalnych; wykształcenie podstawowe

Opiekun medyczny – do opieki nad pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; wykształcenie: ukończona Szkoła dla Opiekunów Medycznych.

Praca w systemie zmianowym wg grafików. Możliwość zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o kontakt pod nr telefonu 22/ 758-63-71 lub przesłanie CV na adres   Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

,,W trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji''