Praktyki i staże
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

prowadzi następujące staże i praktyki:

- Staże lekarskie podyplomowe w zakresie psychiatrii i neurologii.

- Staże lekarskie kierunkowe w zakresie psychiatrii i neurologii.

- Staże i praktyki studenckie.

- Staże dla absolwentów uczelni o profilu psychologicznym.

- Staże w zakresie psychologii i psychoterapii.

- Praktyki i staże dla stażystów psychoterapii uzależnień.

 

Informacje w sprawie staży lekarskich:

Telefon: 22 739 13 50

Informacje w sprawie staży i praktyk dla studentów i absolwentów uczelni:

Telefon: 22 739 10 68

             22 739 10 74

Informacje w sprawie staży i praktyk psychoterapii uzależnień:

Telefon: 22 758 68 09

 

Wnioski do pobrania: