Oddziały MSCZ

Oddziały Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia

im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

 

 

19 oddziałów Centrum zapewnia całodobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi i schorzeniami neurologicznymi wraz ze świadczeniami w zakresie diagnostyki.

      Ponadto, w ramach pomocy pozaszpitalnej funkcjonują dwa oddziały dzienne oraz Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego.

Wszystkie oddziały są objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

ODDZIAŁ

profil

Liczba łóżek

telefon

IAB

Psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu

44

(22) 739 12 85

IFK

ogólnopsychiatryczny

46

(22) 739 12 61

IIAB

ogólnopsychiatryczny

32

(22) 739 12 41

IIDE

ogólnopsychiatryczny

34

(22) 739 14 89

IIFK

ogólnopsychiatryczny

60

(22) 739 14 88

VI

ogólnopsychiatryczny

42

(22) 739 13 35

VIIA

ogólnopsychiatryczny

42

(22) 739 14 41

XI

ogólnopsychiatryczny

30

(22) 739 12 93

XIV

ogólnopsychiatryczny

35

(22) 739 13 13

IV A,B

psychogeriatryczny

38

(22) 739 14 61

IX

neurologiczny

26

(22) 739 13 12

IX

udarowy

14

(22) 739 13 12

IC

detoksykacja alkoholowa

18

(22) 739 12 81

ID

psychiatria sądowa o wzmocnionym zabezpieczeniu

35

(22) 739 12 79

X (WOTUW)

terapia uzależnienia od alkoholu

70

(22) 739 12 20

VIII, XII, XV

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

całodobowa opieka psychiatryczna

140

(22) 739 12 91

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Całodobowy oddział terapeutyczny

29

(22) 739 10 22

Dzienny Psychiatryczny

formy pomocy pozaszpitalnej

75 miejsc

(22) 739 14 81

Dzienny Odwykowy

terapia uzależnienia od alkoholu

15 miejsc

(22) 739 12 20

Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego

formy pomocy pozaszpitalnej

120 miejsc

(22) 739 10 74