Cennik usług medycznych

 

 

1.    Pobyt na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym - wg punktu rozliczeniowego NFZ.

Koszt hospitalizacji wynika z ilości punktów ustalonej zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia dla danego rozpoznania chorobowego oraz wartości punktu uwzględniającego rzeczywiste koszty udzielania świadczeń zdrowotnych w powyższych oddziałach.

 

Wartość punktu rozliczeniowego wynosi 2,00 zł (stawka VAT – zw.).

 

2.     Pobyt na Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w oddziałach ogólnopsychiatrycznych wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości uśrednionych rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziałach.

Koszt osobodnia wynosi 227,00 zł (stawka VAT – zw.).

3.      Pobyt na Oddziale Psychogeriatrycznym – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

Koszt osobodnia wynosi 238,00 zł (stawka VAT – zw.).

4.      Pobyt w Oddziale Detoksykacji Alkoholowej – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

Koszt osobodnia wynosi 333,00 zł (stawka VAT – zw.).

5.      Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Kalkulacja kosztów oparta na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 336,60 zł + 23%     VAT 

6.     Obserwacja sądowo–psychiatryczna w oddziale Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień.

Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 149,50 zł + 23% VAT

7.      Obserwacja sądowo–psychiatryczna w oddziałach Ogólnopsychiatrycznych oraz w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu.

Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 234,00 zł + 23% VAT

8.      Hospitalizacja w ramach udzielania świadczeń ratujących życie – wg kosztu osobodnia.

Koszt osobodnia wynosi 426,00 zł (stawka VAT – zw.).

9.      Pobyt na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w oddziale dziennym psychiatrycznym wynika z ilości dni pobytu oraz wartości uśrednionych rzeczywistych kosztów osobodnia.

 

Koszt osobodnia wynosi 165,00 zł (stawka VAT – zw.).