Cennik usług medycznych

 Cennik usług medycznych :

  

1.      Pobyt w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w oddziałach ogólnopsychiatrycznych wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości uśrednionych rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziałach.

Koszt osobodnia wynosi 299,00 zł (stawka VAT – zw.).

2.      Pobyt w Oddziale Psychogeriatrycznym – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

Koszt osobodnia wynosi 327,00 zł (stawka VAT – zw.).

3.      Pobyt w Oddziale Detoksykacji Alkoholowej – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

Koszt osobodnia wynosi 389,00 zł (stawka VAT – zw.).

5.     Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Kalkulacja kosztów oparta na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 364,07 zł + 23% VAT

6.   Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziale Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień.

Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 180,00 zł + 23% VAT 

7.      Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziałach Ogólnopsychiatrycznych oraz w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu.

Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 265,00 zł + 23% VAT

8.      Hospitalizacja w ramach udzielania świadczeń ratujących życie – wg kosztu osobodnia.

Koszt osobodnia wynosi 426,00 zł (stawka VAT – zw.).

9.      Pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w oddziale dziennym psychiatrycznym wynika z ilości dni pobytu oraz wartości uśrednionych rzeczywistych kosztów osobodnia.

Koszt osobodnia wynosi 165,00 zł (stawka VAT – zw.).