Cennik usług medycznych

 

Cennik usług medycznych :

1. Pobyt na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym - wg punktu rozliczeniowego NFZ.

Koszt hospitalizacji wynika z ilości punktów ustalonej zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia dla danego rozpoznania chorobowego oraz wartości punktu uwzględniającego rzeczywiste koszty udzielania świadczeń zdrowotnych w powyższych oddziałach.

 

Wartość punktu rozliczeniowego wynosi 77,00 zł.

2. Pobyt na Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w oddziałach ogólnopsychiatrycznych wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości uśrednionych rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziałach.

 

Wartość osobodnia wynosi 227,00 zł.

3. Pobyt na Oddziale Psychogeriatrycznym – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

 

Wartość osobodnia wynosi 235,00 zł.

4. Pobyt w Oddziale Detoksykacji Alkoholowej – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

Wartość osobodnia wynosi 333,00 zł.

5. Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziale psychiatrii sadowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Kalkulacja kosztów oparta na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Wartość obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 336,60 zł + 23% VAT

6. Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziale Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień.

Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Wartość obserwacji sądowo – psychiatryczne wynosi 149,50 zł + 23% VAT

7. Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziałach ogólnopsychiatrycznych w tym w Oddziale IAB Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu.

Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Wartość obserwacji sądowo – psychiatryczne wynosi 234,00 zł + 23% VAT

8. Hospitalizacja w ramach udzielania świadczeń ratujących życie – wg kosztu osobodnia.

Wartość osobodnia wynosi 426,00 zł (stawka VAT – zw.).