Rzecznik Praw Pacjenta
Pacjent ma prawo do . . . 

  Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Maria Gałczyk-Wojciechowska

Urzęduje: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 15.30 

w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, 05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4 budynek Poradni Zdrowia Psychicznego, parter, pokój nr 12

W godzinach 10.00 do 14.00 dyżur w oddziałach.

Kontakt telefoniczny: 22 739 14 66

Adres e mailowy:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.
z 1994 r., Nr 111, poz.535 z późn. zm.), od stycznia 2006 r., osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań w/w Rzecznika należy:

  1. Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;

  2. Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;

  3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów;

  4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa

Bezpłatna infolinia: 800 190 590 w godz.8.00-20.00 od poniedziałku do piątku