Oferta NFZ

Umowy z NFZ

 

Lp.

Kod zakresu świadczeń

Zakres świadczeń

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

1

04.4742.021.02

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

2

04.4730.021.02

Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia dla dorosłych

3

04.4732.021.02

Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla dorosłych

3

04.4700.021.02

Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych

4

04.4712.021.02

Świadczenia psychogeriatryczne

5

04.4900.008.03

Świadczenia w izbie przyjęć szpitala

6

04.2700.020.02

Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych

7

04.2712.020.02

Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu

8

04.4704.021.02

Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych

9

04.1744.007.02

Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

10

04.4740.001.02

Leczenie uzależnień, w tym świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu

11

04.2730.001.02

Leczenie środowiskowe (domowe)

12

04.5172.003.02

Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych

13

04.1700.001.02

Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Leczenie szpitalne

1

03.4220.030.02

Neurologia - hospitalizacja

2

03.4220.130.02

Neurologia – udary hospitalizacja A48, A51