Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

 

Dyrekcja MSCZ uprzejmie informuje, że na tej stronie internetowej dostępny jest Poradnik e-recepta, pytania i odpowiedzi (wydanie I), autorstwa Ministerstwa Zdrowia.

Zachęcamy wszystkich pracowników medycznych do zapoznania się z udostępnionym dokumentem.

 http://ezdrowie.gov.pl/e-recepta-pytania-i-odpowiedzi

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników, od dnia 3 kwietnia 2020r. do odwołania, Kasa Szpitalna będzie nieczynna.
Wszelkie wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy MSCZ:

BNP Paribas S.A. PL  53 1600 1374 1839 1479 2000 0001 

 

Dyrektor Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

w związku z zagrożeniem spowodowanym Corona Virus’em (Corona Virus Disease 2019) SARS – COV-2, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ odwiedzin pacjentów na terenie SZPITALA MSCZ w Pruszkowie do odwołania.
Ponadto wstrzymuje się planowane przyjęcia na oddział WOTUW, oddziały dzienne oraz wstrzymanie wizyt planowych w Centrum Zdrowia Psychicznego.
W ramach CZP świadczone są teleporady pod nr. tel: 22 739-14-26.
W stanach zagrożenia życia prosimy zgłaszać się na Izbę Przyjęć lub innych szpitali psychiatrycznych.

 ---

Due to threat by the „CORONA VIRUS DISEASE -2019” / SARS -COV-2, it is absolutely prohibited to visit patients at the MSCZ HOSPITAL. The ban was issued due to the difficult epidemiological situation. The visit ban applies until further notice.

---

 Centrum Zdrowia Psychicznego uprzejmie prosi, aby pacjenci zgłaszali się

tylko  i wyłącznie w nagłych przypadkach.

W sprawach dotyczących recept, oraz leków prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 22 739 14 26.

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz pracowników, od dnia 3 kwietnia 2020r. do odwołania, Kasa Szpitalna będzie nieczynna.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy MSCZ:

BNP Paribas S.A. PL 53 1600 1374 1839 1479 2000 0001

 

Zmiana organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

1. Ze  względu  na  potrzebę  zapobiegania,  przeciwdziałania  i  zwalczania  COVID–19 w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, zmienia się organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zmiana ta polega na ograniczeniu do niezbędnego minimum kontaktu bezpośredniego pacjentów z personelem medycznym oraz innymi pacjentami.

2. Realizacja świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej dotycząca ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będzie realizowana w dalszym ciągu, przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (teleporada).

3. W trakcie teleporady musi być przeprowadzona wstępna kwalifikacja dotycząca ryzyka zakażenia koronawirusem.

4. W zakresie teleporady możliwym jest:
    a) uzyskanie porady lekarskiej,
    b) wystawienie e-recepty
,
    c) wystawienie e- zwolnienia lekarskiego,
    d) wystawienie innych niezbędnych dokumentów wynikających z teleporady.

5. W każdym przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego z wykorzystaniem teleporady należy dokonać oceny i wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyko dotyczące stanu zdrowia pacjenta oraz prawdopodobieństwo jego pogorszenia.

6. W sytuacji, gdy status medyczny pacjenta wymagać będzie wizyty w poradni (kontakt bezpośredni), termin wizyty powinien zostać ustalony z podaniem dnia i godziny. 

 

Dyrekcja Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza  w Pruszkowie informuje, iż umowa z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie neurologii i udarów, realizowana przez MSCZ, nie została przedłużona na kolejny okres w związku z tym  działalność ww. oddziału została zakończona z dniem 31 sierpnia 2019 r. 

 

OGŁOSZENIE

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4

ZATRUDNI

 -----

Ratowników Medycznych i Sanitariuszy

do pracy w Izbie Przyjęć i oddziale Psychiatrii Sądowej i do pracy w grupie interwencyjnej.

Z uwagi na specyfikę oddziału preferowane zatrudnienie mężczyzn.

 

Praca w systemie zmianowym wg grafików.

Warunki zatrudnienia do omówienia w Dziale Kadr MSCZ osobiście (05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4) lub telefonicznie pod nr telefonu 22 739-12-17.
 

 -----

Informatyka

Miejsce pracy: Pruszków, ul. Partyzantów 2/4 – dojazd z Warszawy kolejką WKD.

Opis stanowiska:

Osoba będzie odpowiedzialna za:

·         wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów informatycznych i oprogramowania użytkowego,

·         utrzymanie ciągłości działania eksploatowanych w szpitalu systemów informatycznych,

·         prowadzenie kontroli antywirusowej,

·         obsługę techniczną sprzętu informatycznego,

·         nadzór nad realizacją napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez zewnętrzne serwisy,

·         prowadzenie rejestru wyposażenia w sprzęt komputerowy programy, licencje itp.

 

Wymagania:

·         wykształcenie kierunkowe (informatyka, elektronika lub telekomunikacja),

·         minimum rok doświadczenia w zbliżonym zakresie obowiązków,

·         znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows XP/Vista/7/10/Server, LINUX oraz pakietów biurowych MS Office, Open Office,

·         wiedza z zakresu sprzętu komputerowego klasy PC oraz urządzeń peryferyjnych,

·         podstawowa znajomość zagadnień związanych z siecią LAN, WAN,

·         znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej,

·         dodatkowym atutem będzie znajomość: Active Directory, podstaw SQL, wirtualizacji serwerów i stacji roboczych, znajomość HTML  i narzędzi do tworzenia stron internetowych: np. joomla, drupal,

·         samodzielność, rzetelność, odporność na stres, dokładność, komunikatywność i wysoka kultura osobista

·         umiejętność logicznego i analitycznego myślenia.

 

Oferujemy:

·         pracę w dużej, prężnie rozwijającej się placówce ochrony zdrowia,

·         możliwość rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 06.03.2020 roku na adres:

 

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2002.101.926 z późn. zm.)”

  -----

LEKARZY SPECJALISTÓW PSYCHIATRII

oraz lekarzy w trakcie specjalizacji

 do udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych  Szpitala.

Proponujemy dowolną formę zatrudnienia oraz atrakcyjne wynagrodzenie.

 

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy

prosimy o kontakt pod nr telefonu:

Sekretariat  szpitala              22 739-10-35

Dział Kadr                             22 739-12-17

 

lub przesłanie oferty na adres:

 

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn.  zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.".

 

-----

PIELĘGNIARKI I PIELĘGNIARZY

 Oferujemy:

– pracę na umowę o pracę

– lub na umowę kontraktową ( 50-54 zł./godz.) wymiar miesięczny czasu pracy do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o kontakt pod nr telefonu 22/ 758-63-71 lub przesłanie CV na adres Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Informacje u Pielegniarki Naczelnej nr tel. 22/ 739-10-33, kom 607 805 893

lub Kierownika Działu Kadr tel 22/ 739 12 17

 Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn.  zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.".

-----

 

poszukuje pracownika na stanowisko:

TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGA

z uprawnieniami Inspektora Ochrony Radiologicznej, w Dziale Diagnostyki Obrazowej, tj. pracowniach Rtg, TK, MRI.

Wykształcenie:           technik elektroradiologii (minimum)

Wymagania:                1) realizowanie zadań Inspektora Ochrony Radiologicznej,

2) samodzielne wykonywanie badań,

3) umiejętność pracy w zespole,

4) posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej oraz znajomość aktów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy

prosimy o kontakt pod nr telefonu:

Sekretariat  szpitala              22 739-10-35

Dział Kadr                             22 739-12-17

 

lub przesłanie oferty na adres:
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922, z późn.  zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego.".

  

 INFORMACJA

Dyrekcja Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie informuje, że mające status organizacji pożytku publicznego TOWARZYSTWO AMICI DI TWORKI nie jest w żaden sposób związane z funkcjonowaniem naszego Szpitala. 

TOWARZYSTWO AMICI DI TWORKI mimo nazwy sugerującej współpracę z naszą placówką oraz wprowadzających w błąd informacji znajdujących się w Internecie, nie ma siedziby w naszym Szpitalu, nie wykonuje na jego rzecz żadnych czynności, jak również nie przekazuje na funkcjonowanie Szpitala żadnych środków finansowych.

W związku z powyższym, wszelkie darowizny oraz inne formy dofinansowania działalności TOWARZYSTWA AMICI DI TWORKI, w tym również te przekazane w drodze 1 % podatku, nie stanowią wsparcia dla naszej placówki i nie wpływają w żaden sposób na jej funkcjonowanie.

   
    

    
Akredytacja Ministra Zdrowia

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

w dniu 22.09.2015 roku uzyskało Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia

w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej.

W procesie akredytacji Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia skorzystało z projektu "Bezpieczny Szpital – Bezpieczny pacjent"

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

 

 

 

W 2019 roku Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia przeszło pozytywnie kolejny Przegląd Akredytacyjny,  przeprowadzony przez Zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

W oparciu o decyzję Rady Akredytacyjnej, Minister Zdrowia ponownie przyznał

Certyfikat Akredytacyjny na kolejne 3 lata.

Certyfikat Akredytacyjny jest dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń.

16 maja 2019 roku Minister Zdrowia podpisał Certyfikat nr: 2019/27 potwierdzając tym samym, że Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia,

nadal spełnia standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego.

Misja: Przyjazny Szpital

    

 

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia popiera strategię Ministerstwa Zdrowia realizowaną w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019. Program realizuje strategię antykorupcyjną.

Jego celem jest ograniczenie poziomu korupcji przez: wzmocnienie działań zapobiegawczych i edukacyjnych wśród społeczeństwa i administracji publicznej, zwiększenie skuteczności zwalczania korupcji.

Podstawa prawna:

Uchwała nr 37 Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, (M.P. poz. 299). 

 

 

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy