CategoriesFiles

folder icon 2 ZP/MP/4/2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, ODZIEŻY OCHRONNEJ I POŚCIELI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

folder icon 11 ZP/AM/3/2018

Świadczenie usług sprzątania na rzecz MSCZ.

folder icon 6 ZP/MP/2/2018
Dozór i ochrona mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 1
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2018 r.
folder icon 7 ZP/MP/1/2018

Dostawa leków dla MSCZ

folder icon 6 ZP/MP/26/2017

Dostawa leków dla MSCZ.

folder icon 3 K/MP/6/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia usług przez psychologów w Poradni Zdrowia Psychicznego MSCZ.

folder icon 4 ZP/AM/25/2017

DZIERŻAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO – WRAZ Z USŁUGĄ TELERADIOLOGII – PRZEZ MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE.

folder icon 3 K/MP/5/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia usług przez lekarza psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 7 ZP/MP/23/2017

Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 15 ZP/AM/22/2017

Dostawa leków dla MSCZ.

folder icon 11 K/AM/4/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych wraz z odbiorem materiału biologicznego do tych badań oraz dostarczaniem ich wyników, na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 2 ZO/EL/35/2017

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "Dostawa respiratora stacjonarnego dla dorosłych, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego"

folder icon 5 ZP/MP/21/2017
Dostawa worków foliowych na odpady dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 6 ZP/AM/20/2017
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA  MAZOWIECKIEGO SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE.
folder icon 3 K/MP/3/2017

Świadczenie usług przez lekarza psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 7 ZP/MP/19/2017

Roboty remontowe – poprawa stanu technicznego i sanitarnego Pawilonu nr X (bud. 36) – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

folder icon 8 ZP/MP/18/2017

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla MSCZ

folder icon 9 ZP/MP/17/2017
Dostawa artykułów do utrzymania higieny i czystości dla MSCZ
folder icon 6 ZP/AM/14/2017

Roboty remontowe – poprawa stanu technicznego i sanitarnego Pawilonu nr X (bud. 36) – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

folder icon 1
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem gruntu.
folder icon 14 ZP/AM/15/2017

Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i wyrobów sanitarnych na potrzeby MSCZ.

folder icon 9 ZP/MP/12/2017
Dostawa energii elektrycznej dla MSCZ
folder icon 4 ZP/AM/13/2017

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 4 ZP/AM/10/2017
Świadczenie usług transportu medycznego na wezwanie, na rzecz pacjentów MSCZ
folder icon 3 K/MP/2/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:
świadczenia usług przez lekarzy psychiatrów oraz psychologów
w Poradni Zdrowia Psychicznego
i Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego MSCZ

folder icon 5 ZP/MP/9/2017

Świadczenie usług medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ.

folder icon 4 ZP/AM/8/2017

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 3 K/MP/1/2017

Świadczenia usług przez lekarzy psychiatrów oraz psychologów w Poradni Zdrowia Psychicznego i Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego MSCZ.

folder icon 10 ZP/MP/6/2017
Dostawa rękawic medycznych niesterylnych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 6 ZP/MP/7/2017
Dostawa pieluchomajtek oraz artykułów higienicznych dla MSCZ
folder icon 5 ZP/MP/5/2017
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ
folder icon 5 ZP/AM/4/2017

Dostawa leków dla MSCZ.

folder icon 7 ZP/MP/3/2017

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ.

folder icon 7 ZP/MP/2/2017
Dostawa preparatów do dekontaminacji skóry i błon śluzowych oraz wyrobów medycznych i powierzchni poziomych i pionowych w podmiotach leczniczych
folder icon 6 ZP/AM/1/2017

Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia MSCZ

folder icon 1
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 r.
folder icon 5 ZP/MP/18/2016

Świadczenie usług pralnicznych dla MSCZ.

folder icon 2 ZO/EL/41/2016

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "Dostawa respiratora stacjonarnego dla dorosłych, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego"

folder icon 10 ZP/MP/15/2016

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz testów diagnostycznych dla MSCZ

folder icon 2 ZO/EL/38/2016

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "Likwidacja studni głębinowych i aktualizacja pozwoleń wodno-prawnych ujęć głębinowych wody Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"

folder icon 25 ZP/AM/14/2016

Dostawa leków dla MSCZ

folder icon 3 K/MP/4/2016
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologii oraz w Oddziale Udarowym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 4 ZP/AM/13/2016

Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu MSCZ

folder icon 3 K/AM/3/2016

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia usług pielęgniarskich oraz wykonywania czynności personelu medycznego – sanitariuszy i salowych, w oddziałach MSCZ.

folder icon 2
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na wynajem budynku zlokalizowanego na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 3 K/AM/2/2016
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia superwizji personelu Oddziału Dziennego Psychiatrycznego oraz Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
folder icon 5 ZO/EL/23/2016
Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizacje powyższej inwestycji.
folder icon 16 ZP/AM/12/2016
Roboty remontowe – poprawa stanu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala
folder icon 3 K/MP/1/2016
Prowadzenie superwizji personelu Oddziału Dziennego Psychiatrycznego oraz Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.
folder icon 5 ZP/MP/11/2016

Dostawa artykułów do utrzymania higieny i czystości dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 25 ZP/AM/10/2016

Świadczenie usług bankowych obejmujących obsługę rachunku bankowego oraz udzielenie i obsługę kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 3.500.000,00 zł na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 5 ZO/EL/20/2016
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz kompletnego projektu budowlanego niezbędnych do niej obiektów budowlanych.
folder icon 5 ZO/EL/17/2016

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków MSCZ” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji.

folder icon 3 ZP/MP/9/2016

Dostawa wyrobów medycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 5 ZP/MP/8/2016

Dostawa produktów czystościowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 3 ZP/AM/7/2016
Dostawa preparatów stosowanych do dekontaminacji powierzchni pionowych i poziomych w podmiotach leczniczych.
folder icon 3 ZP/AM/6/2016
Dostawa wyrobów medycznych dla MSCZ
folder icon 11 ZP/DD/5/2016
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ.
folder icon 8 ZP/MP/4/2016
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, odzieży ochronnej i pościeli jednorazowego użytku.
folder icon 6 ZP/DD/3/2016
Dostawa artykułów do sprzątania na potrzeby MSCZ
folder icon 6 ZP/MP/2/2016
Dostawa leków dla MSCZ.
folder icon 4 ZP/AM/1/2016
Dzierżawa tomografu komputerowego - wraz z usługą teleradiologii - przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 5 ZP/MP/28/2015
Dozór i ochrona mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 2 ZP/AM/27/2015

Usługa ubezpieczenia majątku i NNW pacjentów MSCZ

folder icon 7 ZP/DD/26/2015
Dozór i ochrona mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 5 ZP/MP/24/2015
Sprzedaż energii elektrycznej dla MSCZ
folder icon 2 ZP/AM/25/2015
Usługa ubezpieczenia MSCZ w Pruszkowie.
folder icon 3 K/AM/7/2015
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania i opisywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów MSCZ w Pruszkowie.
folder icon 4 ZP/MP/22/2015
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby MSCZ.
folder icon 3 ZP/AM/21/2015
Dostawa dwóch pojazdów sanitarnych o standardzie T (transport chorego) wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego.
folder icon 16 ZP/AM/19/2015
Dostawa leków dla MSCZ.
folder icon 4 ZP/AM/20/2015
Roboty budowlane remontowe – poprawa stanu technicznego dachów w Pawilonie IV oraz Pawilonie I MSCZ.
folder icon 4 ZP/AM/18/2015
Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 4 ZP/MP/17/2015
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 13 ZP/AM/16/2015
Roboty budowlane remontowe – poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa pożarowego w Pawilonie III MSCZ.
folder icon 4 ZO/EL/43/2015
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie kalendarzy ściennych, trójdzielnych z kopertą jednostkową (full color druk).
folder icon 3 ZP/AM/15/2015
Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie pomieszczeń, elewacji zewnętrznej i obróbek blacharskich w Pawilonie X MSCZ.
folder icon 3 ZP/AM/13/2015
Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie pomieszczeń, elewacji zewnętrznej i obróbek blacharskich w Pawilonie X Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 9 ZO/EL/39/2015

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU MONITORINGU (TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA CCTV) w ramach projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie".

folder icon 6 ZO/EL/38/2015
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz kompletnego projektu budowlanego niezbędnych do niej obiektów budowlanych
folder icon 3 ZP/AM/12/2015
Dostawa i zakup materiałów budowlanych na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 3 ZP/AM/11/2015
Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie pomieszczeń, elewacji zewnętrznej i obróbek blacharskich w Pawilonie nr X MSCZ
folder icon 6 ZP/MP/10/2015
Zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i wyrobów sanitarnych na potrzeby MSCZ
folder icon 7

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA

DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZESZKLONEJ KONSTRUKCJI KLATKI SCHODOWEJ na potrzeby projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"
folder icon 3

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA

 

zakup odzieży ochronnej dla personelu Oddziału Przyjęciowego i Izby Przyjęć w ramach projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"

folder icon 4

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA

 Część 1: Organizację konferencji dla 150 osób wraz z obsługą cateringową w siedzibie Zamawiającego oraz wydanie pamiątkowego albumu na potrzeby projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"

 Część 2: Zrealizowanie profesjonalnego serwisu fotograficznego wraz z wykonaniem tablic informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu pn. "Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie"

folder icon 4 K/MP/6/2015

Konkurs ofert o udzieleniu zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: usług pielęgniarskich w oddziałach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 3 ZP/AM/8/2015
Świadczenie usług medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych na rzecz pacjentów MSCZ.
folder icon 3 ZP/MP/9/2015
Dostawa środków kontrastowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 4 ZP/MP/7/2015
Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku.
folder icon 4 ZP/AM/6/2015
Roboty budowlane w zakresie uzupełnienia ubytków tynków wewnętrznych i odnowienia ścian, sufitów, stolarki drewnianej i elementów metalowych pomieszczeń w części piwnicznej oraz na parterze w Pawilonie XIII MSCZ
folder icon 12 ZP/MP/5/2015
Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku.
folder icon 8 ZP/DD/4/2015
Dostawa pieluchomajtek
folder icon 3 K/AM/5/2015
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: pełnienia dyżurów w oddziałach szpitala, polegających na wykonywaniu czynności personelu pomocniczego – sanitariuszy i salowych.
folder icon 3 ZP/AM/2/2015

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 4 ZP/AM/1/2015
Dostawa leków dla MSCZ
folder icon 3 K/MP/4/2015
Konkurs ofert na udzielenie badań, udzielenie porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie rehabilitacji neurologicznej oraz schorzeń internistycznych w Oddziale Neurologicznym i w Oddziale Udarowym.
folder icon 3 K/MP/3/2015
Konkurs ofert na udzielenia konsultacji lekarskich i wykonywania badań w zakresie ginekologii na potrzeby MSCZ
folder icon 3 K/MP/2/2015
Konkurs ofert na udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie medycyny ogólnej
folder icon 3 K/MP/1/2015

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie schorzeń dermatologicznych

folder icon 2

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

"Sprzedaż Tomografu komputerowego GE HiSpeed CT/e Plus wraz z drukarką UP-DF500 (kamera) i strzykawką automatyczną MEDRAD model Vistron CT, sprzętu używanego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie"

folder icon 3 ZP/DD/33/2014

Świadczenie usług pralniczych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 4 ZP/DD/27/2014
Dostawa preparatów stosowanych do higieny skóry i błon śluzowych oraz do mycia i dekontaminacji powierzchni poziomych i pionowych w podmiotach leczniczych.
folder icon 3 ZP/AM/32/2014
Świadczenie usług transportu sanitarnego karetką specjalistyczną typu S z pełnym wyposażeniem wraz z kierowcą na rzecz pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 3 K/AM/23/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie konsultacji anestezjologicznych dla pacjentów MSCZ.

folder icon 5 ZP/MP/31/2014

Sprzedaż energii elektrycznej dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie przy ul. Sanatoryjnej 1.

folder icon 7 ZP/MP/ 30/2014

Sprzedaż energii elektrycznej dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie przy ul. Sanatoryjnej 1.

folder icon 5 K/AM/22/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: wykonywania i opisywania badań w tomografii komputerowej na rzecz pacjentów MSCZ
folder icon 4

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie kalendarzy

folder icon 5 ZP/DD/29/2014

Dostawa preparatów i produktów czystościowych stosowanych w pionie żywieniowym na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 3 K/AM/21/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie: pełnienia dyżurów w oddziałach szpitala, polegających na wykonywaniu czynności personelu pomocniczego – sanitariuszy i salowych

folder icon 6 K/AM/20/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: udzielania świadczeń diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej na potrzeby MSCZ.

folder icon 8 ZP/DD/28/2014
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz testów diagnostycznych dla MSCZ w Pruszkowie
folder icon 3 K/AM/19/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie:  udzielania świadczeń diagnostycznych w zakresie badań EMG na potrzeby MSCZ
folder icon 3 K/AM/18/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w Poradni Odwykowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
folder icon 3 K/AM/16/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym oraz w Oddziale Udarowym MSCZ
folder icon 3 K/AM/17/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: świadczenia usług medycznych na potrzeby MSCZ w zakresie radiologii
folder icon 5 ZP/DD/25/2014
Usługa polegająca na wykonaniu druków administracyjnych i medycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 12 ZP/AM/26/2014
Dostawa leków dla MSCZ.
folder icon 3 K/AM/15/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: udzielania świadczeń diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej na potrzeby MSCZ.
folder icon 3 ZP/DD/24/2014
Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie oraz budynku  mieszkalnego przy ul. Partyzantów 1
folder icon 4 K/AM/14/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: udzielania świadczeń diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej na potrzeby MSCZ
folder icon 7 K/AM/13/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych wraz z odbiorem materiału biologicznego do tych badań oraz dostarczeniem ich wyników na potrzeby MSCZ
folder icon 6 ZP/DD/23/2014
Dostawa zestawów do sprzątania dla MSCZ
folder icon 3 K/AM/12/2014

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia superwizji pacjentów i personelu Oddziału Dziennego MSCZ

folder icon 4

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Wykonania czynności nadzoru inwestorskiego oraz kontroli nad prawidłową koordynacją robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie – dokończenie robót ogólnobudowlanych
wraz z oddaniem obiektu do użytkowania

folder icon 4 ZP/AM/21/2014
Dostawa materaców dla MSCZ.
folder icon 3 K/AM/11/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w zakresie arteterapii pacjentów MSCZ
folder icon 15 ZP/AM/20/2014

Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie - dokończenie robót ogólnobudowlanych wraz z oddaniem obiektu do użytkowania.

folder icon 2 K/AM/10/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia superwizji pacjentów i personelu Oddziału Dziennego MSCZ
folder icon 9 ZP/DD/17/2014
Dostawa produktów czystościowych na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 4 ZP/AM/19/2014
Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 3 K/AM/9/2014

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: porad i konsultacji lekarskich dla pacjentów MSCZ w zakresie chorób wewnętrznych

folder icon 5 ZP/DD/18/2014
Dostawa wyrobów medycznych
folder icon 10 ZP/AM/16/2014
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 5 ZP/DD/15/2014
Dostawa wyrobów medycznych
folder icon 10 ZP/DD/14/2014
Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego
folder icon 5 ZP/AM/12/2014

Dostawa leków dla MSCZ
folder icon 5 ZP/AM/6/2014

Dostawa leków dla MSCZ
folder icon 6 ZP/AM/11/2014
Dostawa i zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i wyrobów sanitarnych do bieżącej konserwacji i remontów na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 4 K/AM/7/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: świadczenia usług pielęgniarskich w oddziałach MSCZ.

folder icon 3 K/AM/8/2014

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia superwizji pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie.

folder icon 16 ZP/DD/10/2014

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku.

folder icon 10 ZP/DD/8/2014

Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego.

folder icon 5 ZP/DD/7/2014

Dostawa artykułów medycznych

folder icon 7 ZP/DD/5/2014

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, materiałów opatrunkowych,  odzieży ochronnej i pościeli jednorazowego użytku.

folder icon 3 K/AM/6/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Porad i konsultacji lekarskich dla pacjentów MSCZ w zakresie chorób wewnętrznych
folder icon 5 ZP/DD/4/2014

Dostawa produktów leczniczych, kosmetycznych, biobójczych oraz wyrobów medycznych do antyseptyki i dezynfekcji.

folder icon 3 K/AM/5/2014

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej

folder icon 3 K/AM/4/2014

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie rehabilitacji neurologicznej i schorzeń internistycznych w oddziale neurologicznym i w oddziale udarowym.

folder icon 1
ZAPYTANIE OFERTOWE, dotyczące projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu WM w ramach RPOWM 2007-2013
folder icon 3 K/AM/3/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie schorzeń dermatologicznych
folder icon 3 K/AM/2/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie medycyny ogólnej
folder icon 3 K/AM/1/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: udzielania konsultacji lekarskich i wykonywania badań w zakresie ginekologii na potrzeby MSCZ
folder icon 15 ZP/AM/3/2014

Świadczenie usług bankowych obejmujących obsługę rachunku bankowego oraz udzielenie i obsługę kredytu obrotowego na kwotę 2.500.000,00 PLN na rzecz MSCZ.

folder icon 5 ZP/AM/2/2014
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
folder icon 5 ZP/DD/1/2014

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku.

folder icon 4 ZP/AM/40/2013
Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 3 K/AM/20/2013

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: konsultacji kardiologicznych pacjentów MSCZ

 

folder icon 3 K/AM/19/2013
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: konsultacji anestezjologicznych pacjentów MSCZ.

 

folder icon 11 ZP/AM/39/2013

Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 10 ZP/DD/38/2013

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego ubezpieczenia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 17 ZP/DD/35/2013

Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego

folder icon 9 ZP/AM/37/2013
Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego.

 

 

folder icon 4 ZP/DD/36/2013

Dostawa preparatów i produktów czystościowych stosowanych w pionie żywieniowym na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 8 ZP/AM/31/2013

Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, przy ul. Partyzantów 2/4 wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, przy ul. Sanatoryjnej 1.

folder icon 5 K/AM/18/2013

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: pełnienia dyżurów w oddziałach szpitala, polegających na wykonywaniu czynności personelu pomocniczego (sanitariuszy, salowych) oraz grupy interwencyjnej, do obowiązków której należeć będzie sprawowanie powyższych czynności wraz z zastosowaniem przymusu bezpośredniego w sytuacjach koniecznych.

 

folder icon 8 ZP/DD/34/2013

Dostawa preparatów i produktów czystościowych stosowanych w pionie żywieniowym na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

 

 

folder icon 10 ZP/AM/33/2013

Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.

folder icon 8 ZP/AM/32/2013

Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza.

folder icon 3 K/AM/17/2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń diagnostycznych na potrzeby MSCZ w zakresie badań EMG.

folder icon 3 K/AM/16/2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w Poradni Odwykowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

folder icon 3 K/AM/15/2013

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na potrzeby MSCZ w zakresie radiologii.

folder icon 3 K/AM/14/2013

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez techników elektroradiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej MSCZ.

folder icon 16 ZP/AM/29/2013

Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

 

folder icon 4 ZP/AM/30/2013

Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof.  Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie oraz budynku mieszkalnego przy ul. Partyzantów 1.

folder icon 3 K/AM/13/2013
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń diagnostycznych w zakresie badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej na potrzeby MSCZ.
folder icon 19 ZP/DD/27/2013
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
folder icon 3 K/AM/12/2013
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia psychoterapii grupowej pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie
folder icon 4 K/AM/11/2013

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologii oraz w Oddziale Udarowym

folder icon 9 ZP/AM/25/2013

Świadczenie usług ochrony mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 10 ZP/AM/26/2013

Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 5 ZP/AM/24/2013

Świadczenie usług transportu sanitarnego karetką specjalistyczną typu S pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 14 ZP/AM/22/2013

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla obiektów objętych projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską ze środków EFRR, z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych

folder icon 9 ZP/AM/21/2013

Świadczenie usług transportu sanitarnego karetką specjalistyczną typu S pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 7 ZP/DD/19/2013

Świadczenie usług pralniczych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 27 ZP/DD/18/2013

Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego

folder icon 27 ZP/AM/17/2013
Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego oraz RTV wraz z oprogramowaniem
folder icon 17 ZP/DD/14/2013

Dostawa artykułów czystościowych na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

folder icon 17 ZP/AM/16/2013

DOSTAWA I MONTAŻ PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA dla obiektów objętych projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską ze środków EFRR, z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych

folder icon 2 K/AM/10/2013

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: porad i konsultacji lekarskich dla pacjentów MSCZ w zakresie chorób wewnętrznych

folder icon 11 ZP/AM/15/2013

Świadczen