CategoriesFiles

folder icon 2 ZP/AM/11/2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń (część I) oraz wykonanie nadzoru autorskiego (część II) w ramach zadania pn. "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego - etap I dokumentacja"

folder icon 2 ZO/EL/15/2019
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn. " Usługi w zakresie wykonywania kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie szpitala oraz inne usługi inżynierskie w zakresie sporządzania opinii i ocen technicznych lub szacowania kosztów."
folder icon 3 ZP/AM/13/2019

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów MSCZ

folder icon 2 ZO/LM/14/2019

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn." Świadczenie usług medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ."

folder icon 4 ZO/EL/13/2019

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn. "Dostawa tlenu medycznego do MSCZ".

 

folder icon 4 ZP/AM/10/2019
Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów MSCZ.
folder icon 2 ZO/EL/9/2019

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn. " Bieżąca obsługa urządzeń Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie MSCZ"

folder icon 2 ZO/EL/12/2019

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

pn. " Konserwacja oraz serwis interwencyjny systemów p.poż. w pawilonach zlokalizowanych na terenie MSCZ"

folder icon 2 ZO/EL/10/2019

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA

pn. "Remont dwóch węzłów cieplnych w budynku nr 16 oraz nr 30 na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie".

folder icon 10 ZP/MP/9/2019
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 10 ZP/AM/8/2019
Świadczenie usług pralniczych wraz z odbiorem brudnej bielizny z oddziałów MSCZ.
folder icon 2 ZO/EL/3/2019

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA

pn."Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego oraz kontroli nad prawidłową koordynacją robót ogólnobudowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – etap II – Przebudowa budynku nr 28 – Pawilon V i zmiana sposobu użytkowania na Centrum Zdrowia Psychicznego”.

folder icon 5 ZP/AM/7/2019
Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów MSCZ.
folder icon 5 ZP/MP/6/2019
Dostawa pieluchomajtek oraz artykułów higienicznych na potrzeby MSCZ.
folder icon 5 ZP/AM/5/2019
Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów MSCZ.
folder icon 1 PLAN POSTĘPOWAŃ 2019
"PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2019 R."

folder icon 6 ZP/AM/3/2019

Dostawa leków dla MSCZ.

 

folder icon 0 ZP/AM/23/2018

Wykonywanie czynności porządkowych i pomocniczych, będących w związku z usługami medycznymi, w oddziałach szpitalnych oraz pomieszczeniach medycznych MSCZ.

 W związku z wprowadzonym w dniu 18 października 2018 r. obowiązkiem komunikacji Zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w szczególności składania ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wdraża Platformę Marketplanet e-Zamawiający, umożliwiającą prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, a wykonawcom składanie ofert w formie elektronicznej, gwarantującej zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o korzystanie z pomocy Zespołu Wsparcia Marketplanet, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy e-Zamawiający. Zespół Wsparcia dostępny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz.  9:00 - 17:00, pod nr tel. 22 576 87 90 lub pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl , gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://mscz.ezamawiajacy.pl

 

folder icon 8 ZP/MP/2/2019
Dostawa preparatów do dekontaminacji skóry i błon śluzowych oraz wyrobów medycznych i powierzchni poziomych i pionowych w podmiotach leczniczych.
folder icon 9 ZP/MP/1/2019

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ.

folder icon 6 ZP/MP/21/2018

Dostawa energii elektrycznej dla MSCZ.

folder icon 5 ZP/MP/22/2018

Świadczenie usług transportu medycznego na wezwanie na rzecz pacjentów MSCZ.

folder icon 9 ZP/AM/20/2018

Dzierżawa tomografu komputerowego - wraz z usługą teleradiologii - przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 2 ZO/EL/47/2018
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na realizację zadania pn. "Wykonanie usługi doradztwa technicznego i Inżyniera Konsultanta wraz z kontrolą prawidłowości robót lub usług przez podmioty i osoby zatrudnione przez Zamawiającego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zmiana organizacji ruchu na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie"
folder icon 4 ZP/MP/19/2018
Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu MSCZ.
folder icon 2 ZO/EL/45/2018

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pn. „Sprzedaż wraz z dostarczeniem i uruchomieniem zamiatarko-odśnieżarki spalinowej”

folder icon 5 ZP/MP/18/2018

Świadczenie usług transportu medycznego na wezwanie, na rzecz pacjentów MSCZ.

folder icon 2 ZO/EL/44/2018
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pn. : "Dostawa pojazdu elektrycznego/akumulatorowego, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego".
folder icon 11 ZP/MP/17/2018

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz testów diagnostycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 2 ZO/EL/43/2018

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pn. „Dostawa kardiomonitora, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego”.

folder icon 3 ZP/MP/15/2018
Świadczenie usług transportu medycznego na wezwanie, na rzecz pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 2 ZO/EL/37/2018

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na realizację zadania pn.

„Dostawa respiratora stacjonarnego dla dorosłych, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego”

folder icon 19 ZP/AM/14/2018

Dostawa leków dla MSCZ

folder icon 7 ZP/MP/13/2018

Dostawa rękawic medycznych niesterylnych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 10 ZP/AM/12/2018

 Wykonanie robót drogowych i ogólnobudowlanych w ramach zadania pn. „Zmiana organizacji ruchu na terenie MSCZ”.

folder icon 5 K/AM/2/2018

Konkurs ofert na udzielnie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: opieki psychiatrycznej na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego, prowadzonego w ramach pilotażu przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

 

folder icon 2 ZO/EL/30/2018

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania pn. "Przywrócenie pełnej zdolności eksploatacyjnej przepompowni ścieków poprzez usunięcie wad technicznych i eksploatacyjnych".

folder icon 2 ZO/EL/29/2018

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn. „Zakup aparatu EKG”.

folder icon 2 ZO/EL/26/2018

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na realizację zadania pn. „Zakup aparatu EKG

folder icon 4 ZP/AM/11/2018

Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego oraz kontroli nad
prawidłową koordynacją robót ogólnobudowlanych w zakresie realizacji
zadania pn. "Zmiana organizacji ruchu na terenie MSCZ".

folder icon 2 ZO/EL/23/2018

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na realizację zadania pn.

"Roboty budowlane polegające na poprawie stanu technicznego pięciu węzłów sanitarnych w Wojewódzkim Ośrodku Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, zlokalizowanym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4"

folder icon 6 ZP/AM/10/2018

Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 8 ZP/AM/8/2018

 Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 9 ZP/AM/9/2018
Wykonywanie czynności porządkowych i pomocniczych, będących w związku z usługami medycznymi, w oddziałach szpitalnych oraz pomieszczeniach medycznych MSCZ.
folder icon 9 ZP/AM/7/2018

Usługa naprawy rezonansu magnetycznego Magnetom Skyra nr ser. 75570, zamontowanego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego MSCZ

folder icon 2 ZO/EL/14/2018

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na realizację zadania pn. "Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID - wejście główne"

folder icon 7 ZP/MP/6/2018

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby MSCZ

folder icon 3 K/AM/1/2018

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:

świadczenia usług pielęgniarskich oraz wykonywania czynności personelu pomocniczego - sanitariuszy i salowych, w oddziałach MSCZ 

folder icon 9 ZP/MP/4/2018

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, ODZIEŻY OCHRONNEJ I POŚCIELI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

folder icon 14 ZP/AM/3/2018

Świadczenie usług sprzątania na rzecz MSCZ.

folder icon 6 ZP/MP/2/2018
Dozór i ochrona mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 1
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2018 r.
folder icon 7 ZP/MP/1/2018

Dostawa leków dla MSCZ

folder icon 6 ZP/MP/26/2017

Dostawa leków dla MSCZ.

folder icon 3 K/MP/6/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia usług przez psychologów w Poradni Zdrowia Psychicznego MSCZ.

folder icon 4 ZP/AM/25/2017

DZIERŻAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO – WRAZ Z USŁUGĄ TELERADIOLOGII – PRZEZ MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE.

folder icon 3 K/MP/5/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia usług przez lekarza psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 7 ZP/MP/23/2017

Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 15 ZP/AM/22/2017

Dostawa leków dla MSCZ.

folder icon 11 K/AM/4/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych wraz z odbiorem materiału biologicznego do tych badań oraz dostarczaniem ich wyników, na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 2 ZO/EL/35/2017

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "Dostawa respiratora stacjonarnego dla dorosłych, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego"

folder icon 5 ZP/MP/21/2017
Dostawa worków foliowych na odpady dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 6 ZP/AM/20/2017
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA  MAZOWIECKIEGO SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE.
folder icon 3 K/MP/3/2017

Świadczenie usług przez lekarza psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 7 ZP/MP/19/2017

Roboty remontowe – poprawa stanu technicznego i sanitarnego Pawilonu nr X (bud. 36) – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

folder icon 8 ZP/MP/18/2017

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla MSCZ

folder icon 9 ZP/MP/17/2017
Dostawa artykułów do utrzymania higieny i czystości dla MSCZ
folder icon 6 ZP/AM/14/2017

Roboty remontowe – poprawa stanu technicznego i sanitarnego Pawilonu nr X (bud. 36) – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

folder icon 1
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem gruntu.
folder icon 14 ZP/AM/15/2017

Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i wyrobów sanitarnych na potrzeby MSCZ.

folder icon 9 ZP/MP/12/2017
Dostawa energii elektrycznej dla MSCZ
folder icon 4 ZP/AM/13/2017

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 4 ZP/AM/10/2017
Świadczenie usług transportu medycznego na wezwanie, na rzecz pacjentów MSCZ
folder icon 3 K/MP/2/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:
świadczenia usług przez lekarzy psychiatrów oraz psychologów
w Poradni Zdrowia Psychicznego
i Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego MSCZ

folder icon 5 ZP/MP/9/2017

Świadczenie usług medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ.

folder icon 4 ZP/AM/8/2017

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 3 K/MP/1/2017

Świadczenia usług przez lekarzy psychiatrów oraz psychologów w Poradni Zdrowia Psychicznego i Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego MSCZ.

folder icon 10 ZP/MP/6/2017
Dostawa rękawic medycznych niesterylnych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 6 ZP/MP/7/2017
Dostawa pieluchomajtek oraz artykułów higienicznych dla MSCZ
folder icon 5 ZP/MP/5/2017
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ
folder icon 5 ZP/AM/4/2017

Dostawa leków dla MSCZ.

folder icon 7 ZP/MP/3/2017

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ.

folder icon 7 ZP/MP/2/2017
Dostawa preparatów do dekontaminacji skóry i błon śluzowych oraz wyrobów medycznych i powierzchni poziomych i pionowych w podmiotach leczniczych
folder icon 6 ZP/AM/1/2017

Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia MSCZ

folder icon 1
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 r.
folder icon 5 ZP/MP/18/2016

Świadczenie usług pralnicznych dla MSCZ.

folder icon 2 ZO/EL/41/2016

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "Dostawa respiratora stacjonarnego dla dorosłych, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego"

folder icon 10 ZP/MP/15/2016

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz testów diagnostycznych dla MSCZ

folder icon 2 ZO/EL/38/2016

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "Likwidacja studni głębinowych i aktualizacja pozwoleń wodno-prawnych ujęć głębinowych wody Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"

folder icon 25 ZP/AM/14/2016

Dostawa leków dla MSCZ

folder icon 3 K/MP/4/2016
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologii oraz w Oddziale Udarowym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 4 ZP/AM/13/2016

Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu MSCZ

folder icon 3 K/AM/3/2016

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia usług pielęgniarskich oraz wykonywania czynności personelu medycznego – sanitariuszy i salowych, w oddziałach MSCZ.

folder icon 2
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na wynajem budynku zlokalizowanego na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 3 K/AM/2/2016
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia superwizji personelu Oddziału Dziennego Psychiatrycznego oraz Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
folder icon 5 ZO/EL/23/2016
Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizacje powyższej inwestycji.
folder icon 16 ZP/AM/12/2016
Roboty remontowe – poprawa stanu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala
folder icon 3 K/MP/1/2016
Prowadzenie superwizji personelu Oddziału Dziennego Psychiatrycznego oraz Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.
folder icon 5 ZP/MP/11/2016

Dostawa artykułów do utrzymania higieny i czystości dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 25 ZP/AM/10/2016

Świadczenie usług bankowych obejmujących obsługę rachunku bankowego oraz udzielenie i obsługę kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 3.500.000,00 zł na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 5 ZO/EL/20/2016
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz kompletnego projektu budowlanego niezbędnych do niej obiektów budowlanych.
folder icon 5 ZO/EL/17/2016

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków MSCZ” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji.

folder icon 3 ZP/MP/9/2016

Dostawa wyrobów medycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 5 ZP/MP/8/2016

Dostawa produktów czystościowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 3 ZP/AM/7/2016
Dostawa preparatów stosowanych do dekontaminacji powierzchni pionowych i poziomych w podmiotach leczniczych.
folder icon 3 ZP/AM/6/2016
Dostawa wyrobów medycznych dla MSCZ
folder icon 11 ZP/DD/5/2016
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ.
folder icon 8 ZP/MP/4/2016
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, odzieży ochronnej i pościeli jednorazowego użytku.
folder icon 6 ZP/DD/3/2016
Dostawa artykułów do sprzątania na potrzeby MSCZ
folder icon 6 ZP/MP/2/2016
Dostawa leków dla MSCZ.
folder icon 4 ZP/AM/1/2016
Dzierżawa tomografu komputerowego - wraz z usługą teleradiologii - przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 5 ZP/MP/28/2015
Dozór i ochrona mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 2 ZP/AM/27/2015

Usługa ubezpieczenia majątku i NNW pacjentów MSCZ

folder icon 7 ZP/DD/26/2015
Dozór i ochrona mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 5 ZP/MP/24/2015
Sprzedaż energii elektrycznej dla MSCZ
folder icon 2 ZP/AM/25/2015
Usługa ubezpieczenia MSCZ w Pruszkowie.
folder icon 3 K/AM/7/2015
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania i opisywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów MSCZ w Pruszkowie.
folder icon 4 ZP/MP/22/2015
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby MSCZ.
folder icon 3 ZP/AM/21/2015
Dostawa dwóch pojazdów sanitarnych o standardzie T (transport chorego) wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego.
folder icon 16 ZP/AM/19/2015
Dostawa leków dla MSCZ.
folder icon 4 ZP/AM/20/2015
Roboty budowlane remontowe – poprawa stanu technicznego dachów w Pawilonie IV oraz Pawilonie I MSCZ.
folder icon 4 ZP/AM/18/2015
Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 4 ZP/MP/17/2015
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 13 ZP/AM/16/2015
Roboty budowlane remontowe – poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa pożarowego w Pawilonie III MSCZ.
folder icon 4 ZO/EL/43/2015
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie kalendarzy ściennych, trójdzielnych z kopertą jednostkową (full color druk).
folder icon 3 ZP/AM/15/2015
Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie pomieszczeń, elewacji zewnętrznej i obróbek blacharskich w Pawilonie X MSCZ.
folder icon 3 ZP/AM/13/2015
Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie pomieszczeń, elewacji zewnętrznej i obróbek blacharskich w Pawilonie X Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 9 ZO/EL/39/2015

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU MONITORINGU (TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA CCTV) w ramach projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie".

folder icon 6 ZO/EL/38/2015
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz kompletnego projektu budowlanego niezbędnych do niej obiektów budowlanych
folder icon 3 ZP/AM/12/2015
Dostawa i zakup materiałów budowlanych na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 3 ZP/AM/11/2015
Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie pomieszczeń, elewacji zewnętrznej i obróbek blacharskich w Pawilonie nr X MSCZ
folder icon 6 ZP/MP/10/2015
Zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i wyrobów sanitarnych na potrzeby MSCZ
folder icon 7

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA

DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZESZKLONEJ KONSTRUKCJI KLATKI SCHODOWEJ na potrzeby projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"
folder icon 3

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA

 

zakup odzieży ochronnej dla personelu Oddziału Przyjęciowego i Izby Przyjęć w ramach projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"

folder icon 4

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA

 Część 1: Organizację konferencji dla 150 osób wraz z obsługą cateringową w siedzibie Zamawiającego oraz wydanie pamiątkowego albumu na potrzeby projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"

 Część 2: Zrealizowanie profesjonalnego serwisu fotograficznego wraz z wykonaniem tablic informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu pn. "Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie"

folder icon 4 K/MP/6/2015

Konkurs ofert o udzieleniu zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: usług pielęgniarskich w oddziałach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 3 ZP/AM/8/2015
Świadczenie usług medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych na rzecz pacjentów MSCZ.
folder icon 3 ZP/MP/9/2015
Dostawa środków kontrastowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 4 ZP/MP/7/2015
Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku.
folder icon 4 ZP/AM/6/2015
Roboty budowlane w zakresie uzupełnienia ubytków tynków wewnętrznych i odnowienia ścian, sufitów, stolarki drewnianej i elementów metalowych pomieszczeń w części piwnicznej oraz na parterze w Pawilonie XIII MSCZ
folder icon 12 ZP/MP/5/2015
Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku.
folder icon 8 ZP/DD/4/2015
Dostawa pieluchomajtek
folder icon 3 K/AM/5/2015
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: pełnienia dyżurów w oddziałach szpitala, polegających na wykonywaniu czynności personelu pomocniczego – sanitariuszy i salowych.
folder icon 3 ZP/AM/2/2015

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 4 ZP/AM/1/2015
Dostawa leków dla MSCZ
folder icon 3 K/MP/4/2015
Konkurs ofert na udzielenie badań, udzielenie porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie rehabilitacji neurologicznej oraz schorzeń internistycznych w Oddziale Neurologicznym i w Oddziale Udarowym.
folder icon 3 K/MP/3/2015
Konkurs ofert na udzielenia konsultacji lekarskich i wykonywania badań w zakresie ginekologii na potrzeby MSCZ
folder icon 3 K/MP/2/2015
Konkurs ofert na udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie medycyny ogólnej
folder icon 3 K/MP/1/2015

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie schorzeń dermatologicznych

folder icon 2

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

"Sprzedaż Tomografu komputerowego GE HiSpeed CT/e Plus wraz z drukarką UP-DF500 (kamera) i strzykawką automatyczną MEDRAD model Vistron CT, sprzętu używanego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie"

folder icon 3 ZP/DD/33/2014

Świadczenie usług pralniczych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 4 ZP/DD/27/2014
Dostawa preparatów stosowanych do higieny skóry i błon śluzowych oraz do mycia i dekontaminacji powierzchni poziomych i pionowych w podmiotach leczniczych.
folder icon 3 ZP/AM/32/2014
Świadczenie usług transportu sanitarnego karetką specjalistyczną typu S z pełnym wyposażeniem wraz z kierowcą na rzecz pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 3 K/AM/23/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie konsultacji anestezjologicznych dla pacjentów MSCZ.

folder icon 5 ZP/MP/31/2014

Sprzedaż energii elektrycznej dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie przy ul. Sanatoryjnej 1.

folder icon 7 ZP/MP/ 30/2014

Sprzedaż energii elektrycznej dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie przy ul. Sanatoryjnej 1.

folder icon 5 K/AM/22/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: wykonywania i opisywania badań w tomografii komputerowej na rzecz pacjentów MSCZ
folder icon 4

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie kalendarzy

folder icon 5 ZP/DD/29/2014

Dostawa preparatów i produktów czystościowych stosowanych w pionie żywieniowym na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 3 K/AM/21/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie: pełnienia dyżurów w oddziałach szpitala, polegających na wykonywaniu czynności personelu pomocniczego – sanitariuszy i salowych