CategoriesFiles

folder icon 1
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2018 r.
folder icon 5 ZP/MP/1/2018

Dostawa leków dla MSCZ

folder icon 6 ZP/MP/26/2017

Dostawa leków dla MSCZ.

folder icon 3 K/MP/6/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia usług przez psychologów w Poradni Zdrowia Psychicznego MSCZ.

folder icon 4 ZP/AM/25/2017

DZIERŻAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO – WRAZ Z USŁUGĄ TELERADIOLOGII – PRZEZ MAZOWIECKIE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE.

folder icon 3 K/MP/5/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia usług przez lekarza psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 7 ZP/MP/23/2017

Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 15 ZP/AM/22/2017

Dostawa leków dla MSCZ.

folder icon 11 K/AM/4/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych wraz z odbiorem materiału biologicznego do tych badań oraz dostarczaniem ich wyników, na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 2 ZO/EL/35/2017

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "Dostawa respiratora stacjonarnego dla dorosłych, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego"

folder icon 5 ZP/MP/21/2017
Dostawa worków foliowych na odpady dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 6 ZP/AM/20/2017
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH DLA  MAZOWIECKIEGO SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM ZDROWIA IM. PROF. JANA MAZURKIEWICZA W PRUSZKOWIE.
folder icon 3 K/MP/3/2017

Świadczenie usług przez lekarza psychiatrę w Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 7 ZP/MP/19/2017

Roboty remontowe – poprawa stanu technicznego i sanitarnego Pawilonu nr X (bud. 36) – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

folder icon 8 ZP/MP/18/2017

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla MSCZ

folder icon 9 ZP/MP/17/2017
Dostawa artykułów do utrzymania higieny i czystości dla MSCZ
folder icon 6 ZP/AM/14/2017

Roboty remontowe – poprawa stanu technicznego i sanitarnego Pawilonu nr X (bud. 36) – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

folder icon 1
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na najem gruntu.
folder icon 14 ZP/AM/15/2017

Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i wyrobów sanitarnych na potrzeby MSCZ.

folder icon 9 ZP/MP/12/2017
Dostawa energii elektrycznej dla MSCZ
folder icon 4 ZP/AM/13/2017

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 4 ZP/AM/10/2017
Świadczenie usług transportu medycznego na wezwanie, na rzecz pacjentów MSCZ
folder icon 3 K/MP/2/2017

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie:
świadczenia usług przez lekarzy psychiatrów oraz psychologów
w Poradni Zdrowia Psychicznego
i Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego MSCZ

folder icon 5 ZP/MP/9/2017

Świadczenie usług medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ.

folder icon 4 ZP/AM/8/2017

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 3 K/MP/1/2017

Świadczenia usług przez lekarzy psychiatrów oraz psychologów w Poradni Zdrowia Psychicznego i Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego MSCZ.

folder icon 10 ZP/MP/6/2017
Dostawa rękawic medycznych niesterylnych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 6 ZP/MP/7/2017
Dostawa pieluchomajtek oraz artykułów higienicznych dla MSCZ
folder icon 5 ZP/MP/5/2017
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ
folder icon 5 ZP/AM/4/2017

Dostawa leków dla MSCZ.

folder icon 7 ZP/MP/3/2017

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ.

folder icon 7 ZP/MP/2/2017
Dostawa preparatów do dekontaminacji skóry i błon śluzowych oraz wyrobów medycznych i powierzchni poziomych i pionowych w podmiotach leczniczych
folder icon 6 ZP/AM/1/2017

Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia MSCZ

folder icon 1
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2017 r.
folder icon 5 ZP/MP/18/2016

Świadczenie usług pralnicznych dla MSCZ.

folder icon 2 ZO/EL/41/2016

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "Dostawa respiratora stacjonarnego dla dorosłych, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego"

folder icon 10 ZP/MP/15/2016

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz testów diagnostycznych dla MSCZ

folder icon 2 ZO/EL/38/2016

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PN. "Likwidacja studni głębinowych i aktualizacja pozwoleń wodno-prawnych ujęć głębinowych wody Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"

folder icon 25 ZP/AM/14/2016

Dostawa leków dla MSCZ

folder icon 3 K/MP/4/2016
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologii oraz w Oddziale Udarowym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 4 ZP/AM/13/2016

Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu MSCZ

folder icon 3 K/AM/3/2016

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczenia usług pielęgniarskich oraz wykonywania czynności personelu medycznego – sanitariuszy i salowych, w oddziałach MSCZ.

folder icon 2
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na wynajem budynku zlokalizowanego na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 3 K/AM/2/2016
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia superwizji personelu Oddziału Dziennego Psychiatrycznego oraz Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
folder icon 5 ZO/EL/23/2016
Opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizacje powyższej inwestycji.
folder icon 16 ZP/AM/12/2016
Roboty remontowe – poprawa stanu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz stanu technicznego obiektów Szpitala
folder icon 3 K/MP/1/2016
Prowadzenie superwizji personelu Oddziału Dziennego Psychiatrycznego oraz Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.
folder icon 5 ZP/MP/11/2016

Dostawa artykułów do utrzymania higieny i czystości dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 25 ZP/AM/10/2016

Świadczenie usług bankowych obejmujących obsługę rachunku bankowego oraz udzielenie i obsługę kredytu bankowego w rachunku bieżącym na kwotę 3.500.000,00 zł na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 5 ZO/EL/20/2016
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz kompletnego projektu budowlanego niezbędnych do niej obiektów budowlanych.
folder icon 5 ZO/EL/17/2016

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków MSCZ” na potrzeby przygotowania wniosku na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację powyższej inwestycji.

folder icon 3 ZP/MP/9/2016

Dostawa wyrobów medycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 5 ZP/MP/8/2016

Dostawa produktów czystościowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 3 ZP/AM/7/2016
Dostawa preparatów stosowanych do dekontaminacji powierzchni pionowych i poziomych w podmiotach leczniczych.
folder icon 3 ZP/AM/6/2016
Dostawa wyrobów medycznych dla MSCZ
folder icon 11 ZP/DD/5/2016
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ.
folder icon 8 ZP/MP/4/2016
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, odzieży ochronnej i pościeli jednorazowego użytku.
folder icon 6 ZP/DD/3/2016
Dostawa artykułów do sprzątania na potrzeby MSCZ
folder icon 6 ZP/MP/2/2016
Dostawa leków dla MSCZ.
folder icon 4 ZP/AM/1/2016
Dzierżawa tomografu komputerowego - wraz z usługą teleradiologii - przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 5 ZP/MP/28/2015
Dozór i ochrona mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 2 ZP/AM/27/2015

Usługa ubezpieczenia majątku i NNW pacjentów MSCZ

folder icon 7 ZP/DD/26/2015
Dozór i ochrona mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 5 ZP/MP/24/2015
Sprzedaż energii elektrycznej dla MSCZ
folder icon 2 ZP/AM/25/2015
Usługa ubezpieczenia MSCZ w Pruszkowie.
folder icon 3 K/AM/7/2015
Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywania i opisywania badań tomografii komputerowej na rzecz pacjentów MSCZ w Pruszkowie.
folder icon 4 ZP/MP/22/2015
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby MSCZ.
folder icon 3 ZP/AM/21/2015
Dostawa dwóch pojazdów sanitarnych o standardzie T (transport chorego) wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego.
folder icon 16 ZP/AM/19/2015
Dostawa leków dla MSCZ.
folder icon 4 ZP/AM/20/2015
Roboty budowlane remontowe – poprawa stanu technicznego dachów w Pawilonie IV oraz Pawilonie I MSCZ.
folder icon 4 ZP/AM/18/2015
Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 4 ZP/MP/17/2015
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 13 ZP/AM/16/2015
Roboty budowlane remontowe – poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa pożarowego w Pawilonie III MSCZ.
folder icon 4 ZO/EL/43/2015
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie kalendarzy ściennych, trójdzielnych z kopertą jednostkową (full color druk).
folder icon 3 ZP/AM/15/2015
Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie pomieszczeń, elewacji zewnętrznej i obróbek blacharskich w Pawilonie X MSCZ.
folder icon 3 ZP/AM/13/2015
Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie pomieszczeń, elewacji zewnętrznej i obróbek blacharskich w Pawilonie X Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 9 ZO/EL/39/2015

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU MONITORINGU (TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA CCTV) w ramach projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie".

folder icon 6 ZO/EL/38/2015
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz kompletnego projektu budowlanego niezbędnych do niej obiektów budowlanych
folder icon 3 ZP/AM/12/2015
Dostawa i zakup materiałów budowlanych na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 3 ZP/AM/11/2015
Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie pomieszczeń, elewacji zewnętrznej i obróbek blacharskich w Pawilonie nr X MSCZ
folder icon 6 ZP/MP/10/2015
Zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i wyrobów sanitarnych na potrzeby MSCZ
folder icon 7

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA

DOSTAWĘ I MONTAŻ PRZESZKLONEJ KONSTRUKCJI KLATKI SCHODOWEJ na potrzeby projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"
folder icon 3

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA

 

zakup odzieży ochronnej dla personelu Oddziału Przyjęciowego i Izby Przyjęć w ramach projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"

folder icon 4

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA

 Część 1: Organizację konferencji dla 150 osób wraz z obsługą cateringową w siedzibie Zamawiającego oraz wydanie pamiątkowego albumu na potrzeby projektu pn. "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"

 Część 2: Zrealizowanie profesjonalnego serwisu fotograficznego wraz z wykonaniem tablic informacyjno-promocyjnych na potrzeby projektu pn. "Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie"

folder icon 4 K/MP/6/2015

Konkurs ofert o udzieleniu zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: usług pielęgniarskich w oddziałach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 3 ZP/AM/8/2015
Świadczenie usług medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych na rzecz pacjentów MSCZ.
folder icon 3 ZP/MP/9/2015
Dostawa środków kontrastowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 4 ZP/MP/7/2015
Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku.
folder icon 4 ZP/AM/6/2015
Roboty budowlane w zakresie uzupełnienia ubytków tynków wewnętrznych i odnowienia ścian, sufitów, stolarki drewnianej i elementów metalowych pomieszczeń w części piwnicznej oraz na parterze w Pawilonie XIII MSCZ
folder icon 12 ZP/MP/5/2015
Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku.
folder icon 8 ZP/DD/4/2015
Dostawa pieluchomajtek
folder icon 3 K/AM/5/2015
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: pełnienia dyżurów w oddziałach szpitala, polegających na wykonywaniu czynności personelu pomocniczego – sanitariuszy i salowych.
folder icon 3 ZP/AM/2/2015

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 4 ZP/AM/1/2015
Dostawa leków dla MSCZ
folder icon 3 K/MP/4/2015
Konkurs ofert na udzielenie badań, udzielenie porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie rehabilitacji neurologicznej oraz schorzeń internistycznych w Oddziale Neurologicznym i w Oddziale Udarowym.
folder icon 3 K/MP/3/2015
Konkurs ofert na udzielenia konsultacji lekarskich i wykonywania badań w zakresie ginekologii na potrzeby MSCZ
folder icon 3 K/MP/2/2015
Konkurs ofert na udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie medycyny ogólnej
folder icon 3 K/MP/1/2015

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie schorzeń dermatologicznych

folder icon 2

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

"Sprzedaż Tomografu komputerowego GE HiSpeed CT/e Plus wraz z drukarką UP-DF500 (kamera) i strzykawką automatyczną MEDRAD model Vistron CT, sprzętu używanego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie"

folder icon 3 ZP/DD/33/2014

Świadczenie usług pralniczych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 4 ZP/DD/27/2014
Dostawa preparatów stosowanych do higieny skóry i błon śluzowych oraz do mycia i dekontaminacji powierzchni poziomych i pionowych w podmiotach leczniczych.
folder icon 3 ZP/AM/32/2014
Świadczenie usług transportu sanitarnego karetką specjalistyczną typu S z pełnym wyposażeniem wraz z kierowcą na rzecz pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 3 K/AM/23/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie konsultacji anestezjologicznych dla pacjentów MSCZ.

folder icon 5 ZP/MP/31/2014

Sprzedaż energii elektrycznej dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie przy ul. Sanatoryjnej 1.

folder icon 7 ZP/MP/ 30/2014

Sprzedaż energii elektrycznej dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie przy ul. Sanatoryjnej 1.

folder icon 5 K/AM/22/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: wykonywania i opisywania badań w tomografii komputerowej na rzecz pacjentów MSCZ
folder icon 4

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie kalendarzy

folder icon 5 ZP/DD/29/2014

Dostawa preparatów i produktów czystościowych stosowanych w pionie żywieniowym na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 3 K/AM/21/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie: pełnienia dyżurów w oddziałach szpitala, polegających na wykonywaniu czynności personelu pomocniczego – sanitariuszy i salowych

folder icon 6 K/AM/20/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: udzielania świadczeń diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej na potrzeby MSCZ.

folder icon 8 ZP/DD/28/2014
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku oraz testów diagnostycznych dla MSCZ w Pruszkowie
folder icon 3 K/AM/19/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie:  udzielania świadczeń diagnostycznych w zakresie badań EMG na potrzeby MSCZ
folder icon 3 K/AM/18/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w Poradni Odwykowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
folder icon 3 K/AM/16/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologicznym oraz w Oddziale Udarowym MSCZ
folder icon 3 K/AM/17/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: świadczenia usług medycznych na potrzeby MSCZ w zakresie radiologii
folder icon 5 ZP/DD/25/2014
Usługa polegająca na wykonaniu druków administracyjnych i medycznych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 12 ZP/AM/26/2014
Dostawa leków dla MSCZ.
folder icon 3 K/AM/15/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: udzielania świadczeń diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej na potrzeby MSCZ.
folder icon 3 ZP/DD/24/2014
Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie oraz budynku  mieszkalnego przy ul. Partyzantów 1
folder icon 4 K/AM/14/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: udzielania świadczeń diagnostycznych w zakresie badań tomografii komputerowej na potrzeby MSCZ
folder icon 7 K/AM/13/2014
Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: wykonywania laboratoryjnych badań diagnostycznych wraz z odbiorem materiału biologicznego do tych badań oraz dostarczeniem ich wyników na potrzeby MSCZ
folder icon 6 ZP/DD/23/2014
Dostawa zestawów do sprzątania dla MSCZ
folder icon 3 K/AM/12/2014

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia superwizji pacjentów i personelu Oddziału Dziennego MSCZ

folder icon 4

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

„Wykonania czynności nadzoru inwestorskiego oraz kontroli nad prawidłową koordynacją robót budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie – dokończenie robót ogólnobudowlanych
wraz z oddaniem obiektu do użytkowania

folder icon 4 ZP/AM/21/2014
Dostawa materaców dla MSCZ.
folder icon 3 K/AM/11/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w zakresie arteterapii pacjentów MSCZ
folder icon 15 ZP/AM/20/2014

Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie - dokończenie robót ogólnobudowlanych wraz z oddaniem obiektu do użytkowania.

folder icon 2 K/AM/10/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia superwizji pacjentów i personelu Oddziału Dziennego MSCZ
folder icon 9 ZP/DD/17/2014
Dostawa produktów czystościowych na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 4 ZP/AM/19/2014
Świadczenie usługi dozoru i ochrony mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 3 K/AM/9/2014

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: porad i konsultacji lekarskich dla pacjentów MSCZ w zakresie chorób wewnętrznych

folder icon 5 ZP/DD/18/2014
Dostawa wyrobów medycznych
folder icon 10 ZP/AM/16/2014
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
folder icon 5 ZP/DD/15/2014
Dostawa wyrobów medycznych
folder icon 10 ZP/DD/14/2014
Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego
folder icon 5 ZP/AM/12/2014

Dostawa leków dla MSCZ
folder icon 5 ZP/AM/6/2014

Dostawa leków dla MSCZ
folder icon 6 ZP/AM/11/2014
Dostawa i zakup materiałów budowlanych, elektrycznych i wyrobów sanitarnych do bieżącej konserwacji i remontów na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 4 K/AM/7/2014

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: świadczenia usług pielęgniarskich w oddziałach MSCZ.

folder icon 3 K/AM/8/2014

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia superwizji pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie.

folder icon 16 ZP/DD/10/2014

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku.

folder icon 10 ZP/DD/8/2014

Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego.

folder icon 5 ZP/DD/7/2014

Dostawa artykułów medycznych

folder icon 7 ZP/DD/5/2014

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, materiałów opatrunkowych,  odzieży ochronnej i pościeli jednorazowego użytku.

folder icon 3 K/AM/6/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: Porad i konsultacji lekarskich dla pacjentów MSCZ w zakresie chorób wewnętrznych
folder icon 5 ZP/DD/4/2014

Dostawa produktów leczniczych, kosmetycznych, biobójczych oraz wyrobów medycznych do antyseptyki i dezynfekcji.

folder icon 3 K/AM/5/2014

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej

folder icon 3 K/AM/4/2014

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie rehabilitacji neurologicznej i schorzeń internistycznych w oddziale neurologicznym i w oddziale udarowym.

folder icon 1
ZAPYTANIE OFERTOWE, dotyczące projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFRR oraz z budżetu WM w ramach RPOWM 2007-2013
folder icon 3 K/AM/3/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie schorzeń dermatologicznych
folder icon 3 K/AM/2/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie medycyny ogólnej
folder icon 3 K/AM/1/2014
Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w przedmiocie: udzielania konsultacji lekarskich i wykonywania badań w zakresie ginekologii na potrzeby MSCZ
folder icon 15 ZP/AM/3/2014

Świadczenie usług bankowych obejmujących obsługę rachunku bankowego oraz udzielenie i obsługę kredytu obrotowego na kwotę 2.500.000,00 PLN na rzecz MSCZ.

folder icon 5 ZP/AM/2/2014
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
folder icon 5 ZP/DD/1/2014

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku.

folder icon 4 ZP/AM/40/2013
Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 3 K/AM/20/2013

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: konsultacji kardiologicznych pacjentów MSCZ

 

folder icon 3 K/AM/19/2013
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: konsultacji anestezjologicznych pacjentów MSCZ.

 

folder icon 11 ZP/AM/39/2013

Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 10 ZP/DD/38/2013

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego ubezpieczenia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 17 ZP/DD/35/2013

Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego

folder icon 9 ZP/AM/37/2013
Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego.

 

 

folder icon 4 ZP/DD/36/2013

Dostawa preparatów i produktów czystościowych stosowanych w pionie żywieniowym na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 8 ZP/AM/31/2013

Dostawa i sprzedaż energii elektrycznej dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, przy ul. Partyzantów 2/4 wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, przy ul. Sanatoryjnej 1.

folder icon 5 K/AM/18/2013

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: pełnienia dyżurów w oddziałach szpitala, polegających na wykonywaniu czynności personelu pomocniczego (sanitariuszy, salowych) oraz grupy interwencyjnej, do obowiązków której należeć będzie sprawowanie powyższych czynności wraz z zastosowaniem przymusu bezpośredniego w sytuacjach koniecznych.

 

folder icon 8 ZP/DD/34/2013

Dostawa preparatów i produktów czystościowych stosowanych w pionie żywieniowym na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

 

 

folder icon 10 ZP/AM/33/2013

Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem.

folder icon 8 ZP/AM/32/2013

Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza.

folder icon 3 K/AM/17/2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń diagnostycznych na potrzeby MSCZ w zakresie badań EMG.

folder icon 3 K/AM/16/2013

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w Poradni Odwykowej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.

folder icon 3 K/AM/15/2013

Konkurs ofert na świadczenie usług medycznych na potrzeby MSCZ w zakresie radiologii.

folder icon 3 K/AM/14/2013

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez techników elektroradiologii w Pracowni Tomografii Komputerowej MSCZ.

folder icon 16 ZP/AM/29/2013

Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

 

folder icon 4 ZP/AM/30/2013

Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof.  Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wraz z Oddziałem Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie oraz budynku mieszkalnego przy ul. Partyzantów 1.

folder icon 3 K/AM/13/2013
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń diagnostycznych w zakresie badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej na potrzeby MSCZ.
folder icon 19 ZP/DD/27/2013
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
folder icon 3 K/AM/12/2013
Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: prowadzenia psychoterapii grupowej pacjentów Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie
folder icon 4 K/AM/11/2013

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: pełnienia dyżurów lekarskich w Oddziale Neurologii oraz w Oddziale Udarowym

folder icon 9 ZP/AM/25/2013

Świadczenie usług ochrony mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 10 ZP/AM/26/2013

Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 5 ZP/AM/24/2013

Świadczenie usług transportu sanitarnego karetką specjalistyczną typu S pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 14 ZP/AM/22/2013

Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla obiektów objętych projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską ze środków EFRR, z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych

folder icon 9 ZP/AM/21/2013

Świadczenie usług transportu sanitarnego karetką specjalistyczną typu S pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 7 ZP/DD/19/2013

Świadczenie usług pralniczych dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

folder icon 27 ZP/DD/18/2013

Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego

folder icon 27 ZP/AM/17/2013
Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego oraz RTV wraz z oprogramowaniem
folder icon 17 ZP/DD/14/2013

Dostawa artykułów czystościowych na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

folder icon 17 ZP/AM/16/2013

DOSTAWA I MONTAŻ PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA dla obiektów objętych projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską ze środków EFRR, z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych

folder icon 2 K/AM/10/2013

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: porad i konsultacji lekarskich dla pacjentów MSCZ w zakresie chorób wewnętrznych

folder icon 11 ZP/AM/15/2013

Świadczenie bieżącej obsługi prawnej na rzecz Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 8 ZP/DD/5/2013

Dostawa rękawiczek medycznych jednorazowego użytku.

folder icon 40 ZP/AK/11/2013

Zakup i montaż rezonansu magnetycznego MRI.

folder icon 8 ZP/AM/10/2013

Szkolenia okresowe BHP pracowników Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 4 K/AM/8/2013
Konkurs ofert na realizację usług pielęgniarskich w oddziałach MSCZ.
folder icon 11 ZP/DD/8/2013

Usługa zarządzania projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

folder icon 5 ZP/DD/7/2013

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku.

folder icon 8 ZP/DD/4/2013

Dostawa bielizny pościelowej, poduszek, kołder, kocy, materacy oraz odzieży dla personelu medycznego dla Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

folder icon 12 ZP/AM/3/2013

Dostawa leków dla Mazowieckiego Specjalistycznego  Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza.

folder icon 3 K/AM/7/2013

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej.

folder icon 9 K/AM/6/2013

Konkurs ofert na realizację usług pielęgniarskich w oddziałach MSCZ

folder icon 3 K/AM/5/2013

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie rehabilitacji neurologicznej oraz schorzeń internistycznych w oddziale neurologicznym.

folder icon 4 Wynajem lokalu użytkowego

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na wynajem pomieszczenia, o powierzchni 278,31 m2, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej.

folder icon 3 K/AM/4/2013

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie schorzeń dermatologicznych.

folder icon 3 K/AM/3/2013

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: badań, udzielania porad i leczenia pacjentów MSCZ w zakresie medycyny ogólnej.

folder icon 3 K/AM/2/2013

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania konsultacji lekarskich i wykonywania badań w zakresie ginekologii na potrzeby MSCZ

folder icon 4 K/AM/1/2013

Konkurs ofert na realizację usług pielęgniarskich w oddziałach MSCZ

folder icon 6 ZP/DD/1/2013

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, materiałów opatrunkowych, odzieży ochronnej i pościeli jednorazowego użytku

folder icon 38 ZP/MG/25/2010

Roboty ogólnobudowlane polegające na remoncie, rozbudowie i przebudowie dwóch obiektów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, realizowane w ramach programu RPO WM - 2 zadania.

Zadanie nr 1 - roboty ogólnobudowlane związane z realizacją projektu: "Przystosowywanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie".

Zadanie nr 2 - roboty ogólnobudowlane związane z realizacją projektu: "Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie"

 

Strona główna
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie