CategoriesFiles

folder icon 2 ZP/AM/6/2020
Poprawa bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego obiektu poprzez wymianę instalacji zasilających i oświetleniowych sal terapeutycznych i pozostałych pomieszczeń piwnic w WOTUW
folder icon 3 ZP/AM/5/2020
Usługa naprawy rezonansu magnetycznego MAGNETOM Skyra nr ser. 75570, zamontowanego w Pracowni Rezonansu Magnetycznego MSCZ
folder icon 1 ZO/AK/21/2020
Wykonanie usługi doradztwa technicznego i Inżyniera Konsultanta wraz z kontrolą prawidłowości wykonywania robót lub usług przez podmioty i osoby zatrudnione przez Zamawiającego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego"
folder icon 5 ZO/BK/20/2020
Zakup środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla MSCZ
folder icon 3 ZO/AK/16/2020
Wykonanie usługi doradztwa technicznego i Inżyniera Konsultanta wraz z kontrolą prawidłowości wykonywania robót lub usług przez podmioty i osoby zatrudnione przez Zamawiającego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego"
folder icon 2 ZO/BR/18/2020

Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych na potrzeby Działu Logistyki MSCZ

folder icon 3 ZO/PJ/17/2020

Zakup defibrylatora z funkcją EKG, ciśnieniomierza i pulsoksymetrem dla MSCZ.

 

folder icon 3 ZO/BK/15/2020
Zakup środków ochrony osobistej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
folder icon 4 K/BL/5/2020

Świadczenie usług pielęgniarskich w oddziałach MSCZ

folder icon 2 ZO/BR/13/2020

Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych na potrzeby Działu Konserwacji i Remontów MSCZ

folder icon 13 ZP/AM/2/2020
Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia MSCZ
folder icon 3 K/AM/4/2020

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczenia usług  przez lekarza psychiatrę, polegających na kierowaniu oddziałem ogólnopsychiatrycznym VI MSCZ

folder icon 19 ZP/AM/4/2020
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz testów diagnostycznych do wykrywania substancji psychoaktywnych dla MSCZ
folder icon 11 ZP/AM/3/2020
Dostawa preparatów do mycia i dekontaminacji skóry i błon śluzowych dla MSCZ
folder icon 4 K/AM/3/2020

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczenia usług osobiście przez lekarza na terenie MSCZ

folder icon 1 ZP/AM/21/2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie"
folder icon 2 ZP/AM/1/2020
Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
folder icon 9 ZO/AK/10/2020
Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej w celu pozyskania przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach programu priorytetowego termomodernizacja budynków użyteczności publicznej dla projektu pn. „Termomodernizacja budynku dawnej Portierni w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie – etap I dokumentacja”
folder icon 1 ZO/GK/8/2020
Zakup pasów do unieruchamiania pacjentów dla MSCZ
folder icon 1 ZO/GK/8/2020
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT pn.
"Zakup pasów do unieruchamiania pacjentów dla MSCZ"
folder icon 3 K/EM/2/2020

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki psychiatrycznej na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego, prowadzonego w ramach pilotażu przez MSCZ

folder icon 2 ZO/JO/6/2020

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT pn. "Zakup artykułów do sprzątania dla MSCZ"

folder icon 2 ZO/KŁ/4/2020
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT pn. "Przedłużenie obecnie posiadanych licencji oprogramowania antywirusowego ESET, na okres 12 m-cy"
folder icon 5 ZP/AM/1/2020
Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów MSCZ
folder icon 3 K/EM/1/2020

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH MSCZ

folder icon 2 ZO/LM/3/2020

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT pn. "Usługa stolarska polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu mebli do nowego budynku ochrony na terenie MSCZ"

folder icon 3 ZO/EM/2/2020
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT pn. "Bieżąca obsługa prawna MSCZ"
folder icon 2 ZO/JO/40/2019
OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT pn. "Zakup druków i pieczątek dla MSCZ"
folder icon 3 ZO/BL/1/2020

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT pn. "Usługi doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz outsourcingu  funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) na rzecz MSCZ, na okres 24 m-cy"

folder icon 6 ZP/AM/27/2019

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów MSCZ

folder icon 1 PLAN POSTĘPOWAŃ 2020 r.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, JAKIE ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE PRZEPROWADZIĆ W 2020 R.

folder icon 5 ZP/AM/26/2019

Dostawa energii elektrycznej dla MSCZ.

folder icon 1 ZP/AM/25/2019

Wykonywanie czynności porządkowych i pomocniczych, będących w związku z usługami medycznymi, w oddziałach szpitalnych oraz pomieszczeniach medycznych MSCZ

W związku z wprowadzonym w dniu 18 października 2018 r. obowiązkiem komunikacji Zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w szczególności składania ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wdraża Platformę Marketplanet e-Zamawiający, umożliwiającą prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, a wykonawcom składanie ofert w formie elektronicznej, gwarantującej zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o korzystanie z pomocy Zespołu Wsparcia Marketplanet, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji i innych aspektów technicznych Platformy e-Zamawiający. Zespół Wsparcia dostępny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00, pod nr tel. 22 576 87 90 lub pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl , gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://mscz.ezamawiajacy.pl

folder icon 6 K/EM/3/2019

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH MSCZ.

folder icon 7 DOP.BL.261.151/2019

Świadczenie usług w zakresie opisywania wyników badań rezonansu magnetycznego na rzecz wskazanych przez Zamawiającego pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie w systemie teleradiologii.

folder icon 1 ZP/AM/23/2019

Dostawa leków dla MSCZ

W związku z wprowadzonym w dniu 18 października 2018 r. obowiązkiem komunikacji Zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w szczególności składania ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wdraża Platformę Marketplanet e-Zamawiający, umożliwiającą prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, a wykonawcom składanie ofert w formie elektronicznej, gwarantującej zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o korzystanie z pomocy Zespołu Wsparcia Marketplanet, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji i innych aspektów technicznych Platformy e-Zamawiający. Zespół Wsparcia dostępny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00, pod nr tel. 22 576 87 90 lub pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl , gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://mscz.ezamawiajacy.pl

folder icon 2 ZO/LM/36/2019

Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzenia medycznego.

folder icon 1 ZP/AM/21/2019

Usługa Inwestora Zastępczego dla realizacji zadania pn.

"Poprawa efektywności energetycznej budynków Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie"

W związku z wprowadzonym w dniu 18 października 2018 r. obowiązkiem komunikacji Zamawiającego z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (w szczególności składania ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie wdraża Platformę Marketplanet e-Zamawiający, umożliwiającą prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób elektroniczny, a wykonawcom składanie ofert w formie elektronicznej, gwarantującej zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań prosimy o korzystanie z pomocy Zespołu Wsparcia Marketplanet, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji i innych aspektów technicznych Platformy e-Zamawiający. Zespół Wsparcia dostępny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz.  9:00 - 17:00, pod nr tel. 22 576 87 90 lub pod adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl , gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Wejście na platformę poprzez link: https://mscz.ezamawiajacy.pl

folder icon 23 ZP/AM/24/2019

Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń.

folder icon 2 ZO/LM/35/2019

Dostawa materiałów biurowych i papieru ksero dla MSCZ.

folder icon 3 ZO/LM/34/2019
Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia MSCZ
folder icon 2 ZO/MK/33/2019

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert " Dostawa i instalacja urządzeń do nagłośnienia".

folder icon 6 ZP/MP/20/2019

Świadczenie usług transportu sanitarnego medycznym środkiem transportu wraz z kierowcą uprawnionym do wykonywania podstawowych medycznych czynności ratunkowych, na rzecz pacjentów MSCZ.

folder icon 2 ZO/GK/31/2019

Prowadzenie kursu dokształcającego pn. " Podstawy epidemiologii" dla pielęgniarek łącznikowych zatrudnionych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 5 ZP/MP/19/2019
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych - NFOŚiGW, na wykonywanie robót budowlanych mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków MSCZ w Pruszkowie - Działania 3.4. Ochrona atmosfery. Budownictwo energooszczędne. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.
folder icon 3 K/MP/2/2019

Świadczenie usług pielęgniarskich w oddziałach MSCZ

folder icon 2 ZO/EL/26/2019

Wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej w zakresie pomiarów: skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji przewodów roboczych, instalacji odgromowej i uziemiającej oraz wykonanie prób badań wyłączników różnicowoprądowych, w 30 obiektach Szpitala.

folder icon 2 ZO/EL/28/2019

Konserwacja i serwis systemów wentylacji i klimatyzacji w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 2 ZO/EL/29/2019

Roboty budowlane polegające na poprawie bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego, poprzez zabudowę przeszklonej ściany głównej klatki schodowej z wymianą WLZ i tablic piętrowych oraz towarzyszącymi robotami budowlanymi, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, zlokalizowanym w MSCZ

folder icon 3 K/AM/1/2019

Konkurs ofert na realizację zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: ŚWIADCZENIA USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ODDZIAŁACH MSCZ

folder icon 3 ZO/EL/24/2019

Roboty budowlane polegające na poprawie bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego, poprzez zabudowę przeszklonej ściany głównej klatki schodowej z wymianą WLZ i tablic piętrowych oraz towarzyszącymi robotami budowlanymi, w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, zlokalizowanym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

folder icon 15 ZP/MP/17/2019
Dostawa artykułów do utrzymania higieny i czystości oraz produktów służących do mycia powierzchni poziomych i pionowych w podmiotach leczniczych dla MSCZ
folder icon 2 ZO/EL/23/2019

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT pn. "Roboty budowlane polegające na poprawie bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego, poprzez zabudowę przeszklonej ściany głównej klatki schodowej z wymianą WLZ i tablic piętrowych oraz towarzyszącymi robotami budowlanymi, w Wojewódzkim Óśrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, zlokalizowanym w MSCZ"

folder icon 9 ZP/MP/15/2019

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku dla MSCZ

folder icon 2 ZO/EL/19/2019
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn. " Dostawa, montaż i uruchomienie baterii akumulatorów do UPS 9390, wraz z wykonaniem pomiarów rezystancji wewnętrznej baterii akumulatorów oraz utylizacją zdemontowanych baterii.
folder icon 5 ZP/AM/14/2019

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów dla MSCZ

folder icon 10 ZP/AM/11/2019

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń (część I) oraz wykonanie nadzoru autorskiego (część II) w ramach zadania pn. "Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego - etap I dokumentacja"

folder icon 3 ZO/EL/15/2019
Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert pn. " Usługi w zakresie wykonywania kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie szpitala oraz inne usługi inżynierskie w zakresie sporządzania opinii i ocen technicznych lub szacowania kosztów."
folder icon 4 ZP/AM/13/2019

Świadczenie usługi całodziennego żywienia pacjentów MSCZ