Kontakt Drukuj E-mail
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza.
 
ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków
Mazowieckie
Polska
 

 

Nazwa

Tel./fax

E-mail

Centrala Szpitala     w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00.

 Izba Przyjęć

tel.: 22 739-14-00

 

tel. całodobowy:                    22 739-13-26

 

Sekretariat Dyrekcji

w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00.

tel.: 22 758-63-71

fax: 22 758-75-70

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

Wykaz telefonów na poszczególne oddziały dostępnych całodobowo:

 

ODDZIAŁY OGÓLNOPSYCHIATRYCZNE
 
Oddział IFKnr tel.
Pielęgniarki22-739-12-61
 
Oddział IIABnr tel.
Pielęgniarki22-739-12-41
 
Oddział IIFKnr tel.
Pielęgniarki (odc. koedukacyjny)22-739-14-88
Pielęgniarki (odc. męski)22-739-10-99
 
Oddział IIDEnr tel.
Pielęgniarki22-739-14-89
 
Oddział VInr tel.
Pielęgniarki22-739-13-35
 
Oddział VIInr tel.
Pielęgniarki22-739-14-08
Pielęgniarki22-739-14-16
 
Oddział XInr tel.
Pielęgniarki (I piętro)22-739-12-94
Pielęgniarki (II piętro)22-739-12-97
 
Oddział XIVnr tel.
Pielęgniarki22-739-13-13
 
ODDZIAŁY PODSĄDNE
 
Oddział IABnr tel.
Pielęgniarki22-739-12-85
 
Oddział IDnr tel.
Pielęgniarki (parter)22-739-12-79
Pielęgniarki (I piętro)22-739-14-31
 
ODDZIAŁ IV AB PSYCHOGERIATRIA
 nr tel.
Pielęgniarki (parter)22-739-14-61
Pielęgniarki (I piętro)22-739-12-32
 
ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH
 nr tel.
tel. komórkowy697-063-070
Pielęgniarki22-739-10-49
 
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE
 
Oddział VIII ABnr tel.
Pielęgniarki (strona A)22-739-14-53
Pielęgniarki (strona B)22-739-13-88
 
Oddział XIInr tel.
Pielęgniarki22-739-12-91
 
Oddział XVnr tel.
Pielęgniarki22-739-12-02
 
ODDZIAŁ IX - NEUROLOGIA I ODDZIAŁ UDAROWY
 nr tel.
Lekarz dyżurny22-739-10-18
Pielęgniarki (parter)22-739-13-12
Pielęgniarki (I piętro)22-739-10-10
 
ODDZIAŁ X - WOTUW
 nr tel.
Pielęgniarki22-739-12-20
 
 nr tel.
OCHRONA SZPITALA22-739-12-00

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)      administratorem danych osobowych Pacjentów jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków;

2)      administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ;

3)      administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4)    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)      administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)      mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2)      przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4)      administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 Inspektor Ochrony Danych:

 Michał Mrówka

 email:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie