Kontakt Drukuj E-mail
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza.
 
ul. Partyzantów 2/4
05-802 Pruszków
Mazowieckie
Polska
 

 

Nazwa

Tel./fax

E-mail

Centrala Szpitala     w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00.

 Izba Przyjęć

tel.: 22 739-14-00

 

tel. całodobowy:                    22 739-13-26

 

Sekretariat Dyrekcji

w dni robocze w godz. 7.30 – 15.00.

tel.: 22 758-63-71

fax: 22 758-75-70

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

 

Wykaz telefonów na poszczególne oddziały dostępnych całodobowo:

 
ODDZIAŁY OGÓLNOPSYCHIATRYCZNE
 
Oddział IIABnr tel.
Pielęgniarki22-739-12-41
 
Oddział IIFKnr tel.
Pielęgniarki22-739-12-88
Pielęgniarki

22-739-10-99

 
Oddział IIDEnr tel.
Pielęgniarki 22-739-14-88
 
Oddział IIInr tel.
Pielęgniarki22-739-12-61
 
Oddział VInr tel.
Pielęgniarki22-739-13-35
 
Oddział VIInr tel.
Pielęgniarki22-739-14-08
Pielęgniarki22-739-14-16
 
Oddział XInr tel.
Pielęgniarki (I piętro)22-739-12-94
Pielęgniarki (II piętro)22-739-12-97
 
Oddział XIVnr tel.
Pielęgniarki22-739-13-13
 
ODDZIAŁY PODSĄDNE
 
Oddział IABnr tel.
Pielęgniarki22-739-12-85
 
Oddział IDnr tel.
Pielęgniarki (parter)22-739-12-79
Pielęgniarki (I piętro)22-739-14-31
 
ODDZIAŁ IV AB PSYCHOGERIATRIA
 nr tel.
Pielęgniarki (parter)22-739-14-61
Pielęgniarki (I piętro)22-739-12-32
 
ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE
 
Oddział VIII ABnr tel.
Pielęgniarki (strona A)22-739-14-53
Pielęgniarki (strona B)22-739-13-88
 
Oddział XIInr tel.
Pielęgniarki22-739-12-91
 
Oddział XVnr tel.
Pielęgniarki22-739-12-02
 
ODDZIAŁ X - WOTUW
 nr tel.
Pielęgniarki22-739-12-20
 
 nr tel.
OCHRONA SZPITALA22-739-12-00

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)      administratorem danych osobowych Pacjentów jest Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, adres: ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków;

2)      administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ;

3)      administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

4)    dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5)      administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)      mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)      Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

2)      przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;

4)      administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

 Inspektor Ochrony Danych:

 Michał Mrówka

 email:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie