Pracownia EEG Drukuj E-mail

 

Pracownia mieści się w Pawilonie III Szpitala i jest czynna w godz:

 

7.30- 15.05 - od poniedziałku do piątku

 

Terminy badań prosimy uzgadniać telefonicznie:

 

 

Gabinet lekarski - 022 739 10 40 wew. 540
Pracownia - 022 739 13 44 wew. 344

 

Centrala - 022 758 60 05; 022 739 14 00 
  

 

Cennik badań EEG: 

Rodzaj badania                                                                                            Cena za badanie

Badanie  EEG (20 min)                                                                                            100,00 zł

 

Badanie EEG na przedłużonym czasie (40 min)                                                          140,00 zł

Video EEG                                                                                                              200,00 zł

 

Czujniki dodatkowe:

Czujnik EKG w czasie rejestracji                                                                                 5,00 zł

Czujnik oddechu w czasie  rejestracji                                                                          5,00 zł

Czujniki EOG                                                                                                            5,00 zł

Czujnik EMG                                                                                                             5,00 zł

 

Cennik Badań EEG Biofeedback

Rodzaj badania                                                                                            Cena za badanie

Badanie  EEG (20 min)                                                                                           100,00 zł

EEG biofeedback       QEEG – protokół diagnostyczny                                                120,00 zł

EEG biofeedback       1 trening relaksacyjny                                                             60,00 zł

 

 

W ramach I serii EEG, QEEG protokół diagnostyczny i 11 treningów

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie