Pracownia EEG Drukuj E-mail

  

Pracownia mieści się w Pawilonie III Szpitala i jest czynna w godz:

 

7.30- 15.05 - od poniedziałku do piątku

 

Terminy badań prosimy uzgadniać telefonicznie:

Gabinet lekarski - 022 739 10 40 wew. 540
Pracownia - 022 739 13 44 wew. 344
Centrala - 022 758 60 05; 022 739 14 00

 

Cennik badań EEG

Rodzaj badania

Cena za badanie [PLN]

Badanie  EEG (20 min)

100

Badanie EEG na przedłużonym czasie (40 min)

140

Video EEG

200

Czujniki dodatkowe:

 

Czujnik EKG w czasie rejestracji

5

Czujnik oddechu w czasie  rejestracji

5

Czujniki EOG (2 szt. na osobę)

10

Czujnik EMG (2 szt. na osobę)

10

EEG Biofeedback:

 

EEG biofeedback QEEG – protokół diagnostyczny

120

EEG biofeedback 1 trening relaksacyjny

60

EEG biofeedback (sesja 2 x EEG, 2 x ocena lekarza, 10 treningów)

1050

 

 

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie