Punkt pobrań Drukuj E-mail

 

Pracownia mieści się w Pawilonie IV Szpitala i jest czynna w godz:

7.30- 9.30    pobieranie materiału do badań - od poniedziałku do piątku
7.30- 15.00  odbiór wyników - od poniedziałku do piątku

telefon - 22 739 12 50 wew. 250
Centrala - 22 758 60 05; 22 739 14 00

 

CENNIK   BADAŃ   LABORATORYJNYCH

 

Lp.

Rodzaj badania

Cena za badanie

1

Badanie ogólne moczu wraz z oceną mikroskop. osadu

10,00 zł

2

Białko całkowite w moczu

6,00 zł

3

Glukoza w moczu

6,00 zł

4

Morfologia (C55)

8,00 zł

5

Morfologia + rozmaz mikroskopowy

15,00 zł

6

Oznaczanie odsetka retikulocytów

8,00 zł

7

Odczyn Biernackiego – OB –

5,00 zł

8

Czas protrombinowy (PT), INR

10,00 zł

9

Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)

8,00 zł

10

D-dimery

25,00 zł

11

Fibrynogen

10,00 zł

12

Białko całkowite

6,00 zł

13

Rozdział elektrof. Białek w sur. (Proteinogram)

20,00 zł

14

Bilirubina całkowita

7,00 zł

15

Cholesterol całkowity

7,00 zł

16

Cholesterol HDL w surowicy

7,00 zł

17

Triglicerydy

6,00 zł

18

Lipidogram (CHOL,HDL,TG,LDL-wyl, WSKATER)

15,00 zł

19

Glukoza  0

5,00 zł

20

Glukoza  1H

5,00 zł

21

Glukoza  2H

5,00 zł

22

Kreatynina w surowicy

6,00 zł

23

Kwas moczowy w surowicy

6,00 zł

24

Mocznik

6,00 zł

25

Aminotransferaza alaninowa (ALT)

6,00 zł

26

Aminotransferaza asparaginianowa (AST)

6,00 zł

27

Amylaza w surowicy

6,00 zł

28

Amylaza w moczu

6,00 zł

29

Fosfataza kwaśna całkowita (ACP)

10,00 zł

30

Fosfataza alkaliczna (ALP)

8,00 zł

31

Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP)

8,00 zł

32

Kinaza kreatynowa (CK)

8,00 zł

33

Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn.

13,00 zł

34

Sód w surowicy

6,00 zł

35

Potas w surowicy

6,00 zł

36

Lit

20,00 zł

37

Wapń całkowity w surowicy

   7,00 zł

38

Wapń zjonizowany

10,00 zł

39

Fosfor nieorganiczny w surowicy

7,00 zł

40

Magnez w surowicy

7,00 zł

41

Żelazo w surowicy

7,00 zł

42

Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC)

12,00 zł

43

ASO (test ilościowy)

12,00 zł

44

Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość

8,00 zł

45

Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe

10,00 zł

46

Test kiłowy - przesiewowy w surowicy (WR)

8,00 zł

47

Test kiłowy - przesiewowy w surowicy w PMR (WR)

8,00 zł

48

Test ciążowy

  15,00 zł

49

Helicobacter pylori - p/c IgG

  25,00 zł

50

Mononukleoza - test lateksowy

  12,00 zł

51

HBs - antygen HBs (WZW typu B)

  20,00 zł

52

HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B)

  30,00 zł

53

HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C)

  27,00 zł

54

HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24)

  35,00 zł

 

55

Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (TRAb)

14,00 zł

56

Wolna trijodotyronina (FT3)

16,00 zł

57

Wolna tyroksyna (FT4)

16,00 zł

58

P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO)

30,00 zł

59

P/c antytyreoglobulinowe (ATG)

34,00 zł

60

Testosteron

18,00 zł

61

Progesteron

18,00 zł

62

Estradiol (E2)

18,00 zł

63

Kortyzol

20,00 zł

64

Prolaktyna (PRL)

18,00 zł

65

Folikulotropina (FSH)

18,00 zł

66

Hormon luteinizujący LH

18,00 zł

67

DHEA dehydroepiandrostendion

35,00 zł

68

DHEA S siarczan dehydroepiandrostendionu

35,00 zł

69

17-OH progesteron

 29,00 zł

70

Rubella (różyczka) - p/c IgG

25,00 zł

71

Rubella (różyczka) - p/c IgM

27,00 zł

72

CMV - wirus cytomegalii p/c IgG

25,00 zł

73

CMV - wirus cytomegalii p/c IgM

30,00 zł

74

Borelioza - p/c IgG

42,00 zł

75

Borelioza - p/c IgM

42,00 zł

76

Immunoglobulina Ig A w surowicy

19,00 zł

77

Immunoglobulina Ig G w surowicy

19,00 zł

78

Immunoglobulina Ig M w surowicy

19,00 zł

79

CA -125 (marker nowotworowy)

25,00 zł

80

CA 19-9

25,00 zł

81

CA - 15-3 (marker nowotworowy )

25,00 zł

82

Witamina B12

28,00 zł

83

Kwas foliowy

28,00 zł

84

Troponina I

25,00 zł

85

Tyreoglobulina TG

20,00 zł

86

Grupa krwi, Rh

25,00 zł

87

Grupa krwi z wpisem do karty (2 oznaczenia)

     55.00 zł     

88

Identyfikacja przeciwciał odpornościowych

20.00 zł

89

PSA całkowity

25.00 zł

90

Kał –badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych

10,00 zł

91

Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.)

10,00 zł

92

Kał lamblie met.enzymatyczną ELISA

23,00 zł

93

Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną)

15,00 zł

94

Toxoplazma gondi - p/c IgG

30,00 zł

95

Toxoplazma gondi - p/c IgM

30,00 zł

96

EBV wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG(mononukleoza)

43,00 zł

97

EBV wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM (mononukleoza)

43,00 zł

98

Mocz – posiew

30,00

99

Albumina 

5,00 zł

100

Lipaza 

10,00 zł

101

Hemoglobina glikowana  HBA1C

20,00 zł

102

Insulina  

20,00 zł

103

Insulina  1 H  75 

20,00 zł

104

Insulina  2 H  75  

20,00 zł

105

Karbamazepina   

30,00 zł

106

Kwas walproinowy   

30,00 zł

107

Witamina D3  ( 1,25 ( OH )2  D3 )   

65,00 zł

108

Witamina D3  ( 25 OHD3 Total )    

55,00 zł

109

Borelioza – p/c IgG met. Western - Blot  sur.   

100,00 zł

110

Borelioza – p/c IgM met. Western –Blot  sur.   

100,00 zł

111

Dehydrogenaza  mleczanowa  LDH   

6,00 zł

112

Czas trombinowy  TT   

6,00 zł

113

Ferrytyna   

19,00 zł

114

Homocysteina  sur.   

30,00 zł

115

Transferyna   

25,00 zł

116

Przeciwciała przeciwreceptorowi TSH (TRAb)

60,00

117

Prolaktyna (PRL) 1h MCP

18,00 zł

118

Prolaktyna (PRL) 2h MCP

18,00 zł

119

Identyfikacja p/c – Alloprzeciwciał w RCKiK

135,00 zł

120

Androstedion

40,00 zł

121

HCG –beta gonadotropina kosmówkowa w surowicy

25,00 zł

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie