Tomografia Komputerowa Drukuj E-mail

 

 

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Pracownia mieści się w Pawilonie III i jest czynna całą dobę

- od poniedziałku do niedzieli

Terminy badań uzgadniamy telefonicznie:

Pracownia - 22 739 14 37                                                                                                   Pracownia - 22 739 12 60

Centrala - 22 758 60 05 wew. 437                                                                                           Centrala - 22 739 14 00 wew. 260

Cennik badań TK:

 

Lp.

Rodzaj badania

Cena za badanie

1

TK Głowy bez wzmocnienia kontrastowego

200,00 zł

2

TK Głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

300,00 zł

3

TK Twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego

200,00 zł

4

TK Oczodołów bez wzmocnienia kontrastowego

200,00 zł

5

TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego

250,00 zł

6

TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

350,00 zł

7

TK Krtani bez wzmocnienia kontrastowego

300,00 zł

8

HRCT Klatki Piersiowej

300,00 zł

9

Klatka Piersiowa bez wzmocnienia kontrastowego

300,00 zł

10

TK Klatki Piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowy

450,00 zł

11

TK Jamy Brzusznej bez wzmocnienia kontrastowego

300,00 zł

12

TK Jamy Brzusznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

450,00 zł

13

TK Jamy Brzusznej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym Wielofazowe

500,00 zł

14

TK Miednicy Bez wzmocnienia Kontrastowego

300,00 zł

15

TK Miednicy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym

400,00 zł

16

TK Jamy Brzusznej i Miednicy Małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym, wielofazowe

450,00 zł

17

TK Jamy Brzusznej lub Miednicy Małej b

650,00 zł

18

TK Kości I Stawów bez wzmocnienia kontrastowego

400,00 zł

19

TK Kończyny Górnej bez wzmocnienia kontrastowego

300,00 zł

20

TK Kończyny Górnej ze wzmocnieniem kontrastowym

400,00 zł

21

TK Kończyny Dolnej bez wzmocnienia kontrastowego

300,00 zł

22

TK Kończyny Dolnej ze wzmocnieniem kontrastowym

400,00 zł

23

TK Kręgosłupa Szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego

250,00 zł

24

TK Kręgosłupa Piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego

250,00 zł

25

TK Kręgosłupa Lędźwiowego-Krzyżowym bez wzmocnienia kontrastowego

250,00 zł

26

Angio TK Tt. Mózgowych

450,00 zł

27

Angio TK Tt. Dogłowowych

450,00 zł

28

Angio TK Aorty Piersiowej

500,00 zł

29

Angio TK Tt. Płucnych / Zatorowość

500,00 zł

30

Angio TK jamy brzusznej (w tym aorty brzusznej)

500,00 zł

31

Angio TK Całej Aorty

650,00 zł

32

Angio TK Tt.Kończyn Dolnych

600,00 zł

 

 

 

 
 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
O. Dzienny Psychiatryczny
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie