Oddział Neurologiczny Drukuj E-mail

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy

 

Oddział Neurologiczny istnieje od 1950 roku i posiada 26 łóżek. Oddział Udarowy posiada 14 łóżek. Wyodrębniona Izba Przyjęć oddziału zapewnia przyjęcia oraz konsultacje specjalistyczne przez całą dobę. Oddział wykonuje pełny zakres badań diagnostycznych na terenie szpitala lub we współpracy z innymi jednostkami. Warunki do rehabilitacji zapewniają chorym dobrze wyposażone gabinety fizykoterapii i rehabilitacji neurologicznej umożliwiając między innymi zabiegi ultradźwiękowe, laseroterapię, leczenie bioprądami, masaże. Usługi te mogą być wykonywane ambulatoryjnie.

Oddział prowadzi także zajęcia zapewniające odbywanie staży oraz szkolenia specjalistów z zakresu neurologii.

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie