Praca Drukuj E-mail

 

Informacja administratora dla kandydatów do pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4

 

Zatrudni:

 

pracowników na stanowiskach:
- elektryk,

- hydraulik,

- stolarz,

 

Wymaganiem koniecznym jest posiadanie co najmniej zawodowego wykształcenia kierunkowego uprawniającego do wykonywania pracy w jednym z ww zawodów oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w zawodzie potwierdzone świadectwem pracy lub innym równoważnym dokumentem.

 

Wymaganiem dodatkowym jest:

-      umiejętność podejmowania decyzji,

-      umiejętność pracy pod presją czasu,

-      komunikatywność, staranność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność

-       

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      (CV) zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata,

2.      Świadectwa potwierdzające wykształcenie kandydata,

3.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do potrzeb związanych z procesem rekrutacji (dokumenty bez oświadczenia nie będą rozpatrywane)

 

Treść oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko: …………………………………….. w trybie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

 

Więcej informacji można uzyskać od Pana Bartosz Rettingera , pod numerem telefonu: 22 739 10 82 lub mailowo: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć na podany adres osoby zainteresowane mogą przesłać swoje dokumenty aplikacyjne

 

 

OGŁOSZENIE

MAZOWIECKIEGO SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM ZDROWIA im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

                                                           na stanowisko:

                                               SPECJALISTY ds. KADR

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE           

 1. Wykształcenie: wyższe lub średnie oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie pracy na stanowisku kadrowo-płacowym;
 2. Dobra znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office, Płatnik, Program kadrowo-płacowy)
 3. Praktyczna, znajomość przepisów z obszaru polityki kadrowej i płacowej, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego i innych aktów prawnych związanych z prawem pracy w ochronie zdrowia
 4. Obywatelstwo polskie;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych.

Wymagania dodatkowe:        

 1. umiejętność podejmowania decyzji;
 2. umiejętność pracy pod presją czasu;
 3. komunikatywność, staranność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,
 4. mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze ochrony zdrowia.

WYMAGANE DOKUMENT

 1. (CV) zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata,
 2. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje kandydata,
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do potrzeb związanych z rekrutacją (dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane)

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod nr telefonu 22/ 739-12-17 lub przesłanie CV na adres    Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

 

 

Ratowników Medycznych 

do pracy w Izbie Przyjęć i oddziale Psychiatrii Sądowej i do pracy w grupie interwencyjnej.

Sanitaruszy - do pracy w grupie interwencyjnej

 

Praca w systemie zmianowym wg grafików.

Warunki zatrudnienia do omówienia w Dziale Kadr MSCZ osobiście (05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4) lub telefonicznie pod nr telefonu 22 739-12-17.

 

Pielęgniarka/pielęgniarz

Salowa/salowy – do sprzątania pomieszczeń szpitalnych; wykształcenie podstawowe

Opiekun medyczny – do opieki nad pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; wykształcenie: ukończona Szkoła dla Opiekunów Medycznych.

Praca w systemie zmianowym wg grafików. Możliwość zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą  prosimy o kontakt pod nr telefonu 22/ 758-63-71 lub przesłanie CV na adres   Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

,,W trybie art. 6  ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanym przeze mnie dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji''

 

 

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie