Odwiedziny Drukuj E-mail

 

ODWIEDZINY

 

Jednym z podstawowych uprawnień Pacjentów jest prawo do odwiedzin oraz opieki pielęgnacyjnej osób bliskich. W Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie odwiedziny, za zgodą Pacjenta, odbywają się w oddziałach szpitalnych we wszystkie dni tygodnia.

Zalecane godziny odwiedzin to:

w dni powszednie od 12.30 do 19.00

w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy od 10.00 do 18.30

Ordynatorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w  poszczególnych oddziałach mogą wprowadzić tu dodatkowe ograniczenia godzinowe, mieszczące się w ramach godzin wskazanych powyżej.

Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać osoby hospitalizowane tylko pod opieką osób dorosłych po uzgodnieniu  z Lekarzem Kierującym Oddziałem.

Odwiedzanie Pacjentów odbywa się za ich dorozumianą zgodą. Zgodnie z wolą pacjenta i na jego żądanie prawo do jego odwiedzania może być ograniczone lub całkowicie zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

Odwiedzających Gości prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi pory składania wizyt oraz o przestrzeganie zaleceń personelu medycznego, tak aby nie zakłócać pracy oddziału, a przede wszystkim spokoju pozostałych chorych.


 

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie