Inwestycje 2018 Drukuj E-mail

 

 

 

1.         „Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne” – zadanie zrealizowane na podstawie Umowy Nr 32/UMWM/02/2018/NW-I-I/D z dnia 21.02.2018 r., kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 120.463,74 zł

W ramach Zadania wykonano dokumentację kosztorysową, wykonano roboty drogowe, w tym: wyrównano i uzupełniono wymytą część nawierzchni tłuczniowej, okrawężnikowano ją dla ograniczenia podmyć i osiadań, wykonano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni korytami liniowymi, wyprofilowano istniejącą drogę i podjazd oraz otoczenie, zagęszczono podbudowę, wykonano membrany z geowłókniny wzmacniającej podłoże, nawierzchnię pieszo-jezdną z kostki brukowej oraz odtworzenie terenów zielonych w obszarze robót. Roboty były prowadzone pod nadzorem inspektora branżowego.

Z drogi korzystają już bez utrudnień karetki pogotowia, pojazdy dostarczające posiłki, pojazdy zaopatrzenia wewnętrznego, a przede wszystkim pojazdy policji konwojujące pacjentów do Oddziału.

2.     „Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM” – zadanie zrealizowane na  podstawie Umowy Nr 66/UMWM/04/2018/NW-I-I/D z dnia 24.04.2018 r. kwota wykorzystanej dotacji 286.344,00 zł

W ramach Zadania naprawiono rezonans magnetyczny MAGNETOM Skyra zamontowany w Pracowni Rezonansu Magnetycznego – wymieniono komponent TX-Box 098 3T 2CH LCTX . Naprawiony sprzęt jest w dalszym ciągu wykorzystywany dla potrzeb diagnostyki pacjentów naszego Szpitala oraz w ramach podpisanych umów dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER – Pruszków oraz Szpitala Powiatowego na Wrzesinie w Pruszkowie.

  

 

3.         „Modernizacja linii napowietrznej zasilającej Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo – techniczne oraz linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX” – podpisano umowę dotacyjną na realizację ww. zadania - Umowa Nr 103/UMWM/06/2018/NW-I-I/D z dnia 20.06.2018 r. w wysokości 38.000,00 zł.

W ramach realizacji prac planowana jest wymiana linii napowietrznej zasilającej w energię elektryczną Pawilon nr XIII i obiekty gospodarczo - techniczne (warsztaty techniczne, garaże, stolarnia, oświetlenie terenu) oraz wymiana uszkodzonej linii kablowej zasilającej oświetlenie pomiędzy Pawilonami I, III, V, VIIA i IX.

MSCZ jest w trakcie wyłaniania wykonawcy na realizację zadania oraz nadzoru inwestorskiego.

 

 

 

 

 

4.      „Zmiana organizacji ruchu na terenie Szpitala Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie” – podpisano umowę dotacyjną na realizację ww. zadania - Umowa Nr 101/UMWM/06/2018/NW-I-I/D z dnia 28.06.2018 r. w wysokości 8.000.000,00 zł, w tym: w roku 2018 – 1.600.000,00 zł, w roku 2019 – 6.400.000,00 zł.

W ramach realizacji zadnia  planowane jest wykonanie nowego wjazdu od ul. Sadowej wraz                z modernizacją istniejących i wykonaniem nowych dróg, parkingów, placów, chodników oraz wykonaniem oznakowania, oświetlenia, monitoringu i systemu parkingowego. W ramach zadania zostanie wybudowany i wyposażony budynek portierni. Zostanie wykonana infrastruktura techniczna w terenie, w tym: kanalizacja deszczowa, przyłączenie obiektu portierni do mediów, itp. Wykonane zostanie       odtworzeniem terenów zielonych w obszarze realizacji robót budowlanych. Prace będą prowadzone pod nadzorem autorskim i inwestorskim przy wsparciu technicznym (konsultacje).

MSCZ jest w trakcie przygotowywania procedury przetargowej na wyłanianie wykonawcy na realizację zadania oraz nadzoru inwestorskiego. 

 

 

 

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie