RPO WM 2007 - 2013 Drukuj E-mail
 

"Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne

(etap I) – utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VIIA Ogólnopsychiatrycznego

wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 

- Priorytet VII. - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.

- Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 02.07.2007 r. – 30.09.2015 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 26.249.575,09 zł, z czego:

wydatki kwalifikowalne to 22.807.571,93 zł,

w tym kwota dofinansowania z EFRR 19.421.528,73 zł,

kwota dofinansowania z BP 31.351,90 zł

oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 6.796.694,46 zł.

 

"Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala

Tworkowskiego w Pruszkowie"

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 

- Priorytet VII. - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.

- Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

 

Poziom dofinansowania z EFRR: 85%

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 02.07.2007 r. – 30.09.2015 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 14.690.726,55 zł, z czego:

wydatki kwalifikowalne to 14.597.930,60 zł,

w tym kwota dofinansowania z EFRR 12.431.390,92zł,

kwota dofinansowania z BP 13.434,32zł

oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 2.243.510,36zł.

 

 

Samorząd Zakończyła się jedna z największym inwestycji w placówkach ochrony zdrowia na Mazowszu.

Zrealizowano dwa projekty finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Województwa Mazowieckiego. To kolejny etap szerokiego programu inwestycyjnego realizowanego w Tworkach, który w ostatnim 10-leciu, zamyka się w budżecie 70 milionów zł.

Uroczystemu otwarciu towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa "Psychiatria w życiu społecznym" oraz prezentacja albumu o historii szpitala.

 

"E - zdrowie dla Mazowsza"

Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: "E - zdrowie dla Mazowsza" z 23 partnerami - podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza", Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" Regionalnego Progamu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł, z czego:

♦ wydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł,

♦ w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł,

♦ kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł

♦ oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 001 257,82 zł.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.

Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.

Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

 Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

 Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.

Załącznik

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie