Udostępnienie dokumentacji medycznej Drukuj E-mail

W związku z ogłoszeniem zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w obliczu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, dokumentacja medyczna będzie wydawana, za zgodą Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa / Lekarza Naczelnego, osobiście pacjentom oraz osobom upoważnionym do jej odbioru, zgodnie z upoważnieniem złożonym w dokumentacji medycznej MSCZ, wyłącznie na podstawie wniosku złożonego w formie pisemnej w Kancelarii MSCZ lub formie elektronicznej (po podaniu pełnych danych).

Odbiór dokumentacji medycznej, po zweryfikowaniu danych osobowych wnioskodawcy z dokumentem tożsamości, będzie następował po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej w każdy wtorek i  czwartek w godz. 12-14. 

W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia będzie wydawana niezwłocznie Karta informacyjna leczenia szpitalnego. 

  1. Wniosek

  2. Cennik

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie