Praktyki i staże Drukuj E-mail

Dyrekcja Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie informuje, że od dnia 2 listopada 2020 r. zawiesza się, do odwołania, realizację działalności szkoleniowej w zakresie: szkoleń specjalizacyjnych dla lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz realizacji wolontariatów i praktyk studenckich.

 

Osoby realizujące szkolenia są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania procedur związanych z zaleceniami wynikającymi z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

prowadzi następujące staże i praktyki:

- Staże lekarskie podyplomowe w zakresie psychiatrii i neurologii.

- Staże lekarskie kierunkowe w zakresie psychiatrii i neurologii.

- Staże i praktyki studenckie.

- Staże dla absolwentów uczelni o profilu psychologicznym.

- Staże w zakresie psychologii i psychoterapii.

- Praktyki i staże dla stażystów psychoterapii uzależnień.

 

Informacje w sprawie staży lekarskich:

Telefon: 22 739 13 50

Informacje w sprawie staży i praktyk dla studentów i absolwentów uczelni:

Telefon: 22 739 10 68

             22 739 10 74

Informacje w sprawie staży i praktyk psychoterapii uzależnień:

Telefon: 22 758 68 09

 

Wnioski do pobrania:

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie