Rehabilitacja Drukuj E-mail
  

W Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia odbywają się systematycznie zajęcia rehabilitacyjne mające na celu aktywizację, socjalizację i poprawę zdrowia psychicznego pacjentów przebywających na wszystkich oddziałach naszego szpitala. Przede wszystkim uwagę kierujemy na terapię zajęciową i terapię poprzez sztukę, a więc sztuki wizualne (arteterapia), muzykę i dźwięk (muzykoterapia), teatr (teatroterapia, drama), oraz taniec (terapia tańcem i ruchem). Każda z tych dziedzin realizowana jest w poszczególnych oddziałach, dopasowana do ich specyfiki pod kontem potrzeb pacjentów. W „Pałacyku nad Utratą” znajdują się pracownie: grafiki i malarstwa, ceramiki oraz pracownia muzyczna. Na scenie sali teatralnej organizowane są spektakle artystyczne, w ramach których występują znani artyści, aktorzy, muzycy oraz sami podopieczni szpitala. W ramach Oddziału Dziennego działa Grupa Teatralna „Oddział Nieco – Dzienny” prowadzona przez panią Alicję Górny. Fakty pokazują, że wszelkie aktywności realizowane przez nas na terenie szpitala, przyczyniają się do uwrażliwienia i aktywizacji osób będących w kryzysie psychicznym. Działania te mają szczególne znaczenie w procesie leczenia i powrotu do zdrowia.

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA to forma rehabilitacji opierająca się na działaniach twórczych. Ważna jest przede wszystkim możliwość aktywnego włączenia pacjentów w proces tworzenia. Podczas zajęć wykorzystuje się rozmaite materiały plastyczne, recyclingowe oraz elementy świata natury (liście, ziemia, owoce i orzechy) aby stworzyć dzieła artystyczne. Celem terapii zajęciowej jest przede wszystkim aktywizacja, ćwiczenie sprawności ruchowej, w tym motoryki małej, ćwiczenie pamięci, a także rozwój kreatywności i edukacja plastyczna. Ważnym celem tych zajęć jest również relaksacja oraz doznanie poczucia sprawczości i satysfakcji z siebie. Nasi Twórcy mają możliwość pokazania swych dokonań podczas otwartych wystaw odbywających się w „Pałacyku nad Utratą”. Terapia zajęciowa jest prowadzona w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w zakładach opieki leczniczej, w oddziałach internowanych oraz w oddziale psychogeriatrycznym.

ARTETERAPIA to forma rehabilitacji i leczenia opierająca się na działaniach twórczych. Arteterapia jest formą psychoterapii. Różni się od terapii zajęciowej tym, że podczas działań twórczych szczególną uwagę zwraca się na emocje i refleksje uczestników zajęć, a każde ćwiczenie prowadzi do pogłębienia samoświadomości, większego wglądu w siebie – w swoje emocje, relacje i zachowania. Ważne jest to, czego pacjent doświadcza podczas samego aktu tworzenia. W naszej placówce prowadzimy przede wszystkim arteterapię grupową. Siła takich zajęć tkwi w grupie, która może podzielić się swoimi doświadczeniami i obserwacjami z procesu pracy twórczej oraz wnioskami płynącymi z samego dzieła. Daje to większy pogląd na tematykę zajęć i pokazuje danemu uczestnikowi szerszą perspektywę widzenia. Każde ćwiczenie może być motorem do dyskusji i refleksji.
W rodzinie arteterapii możemy znaleźć:

  • arteterapię – opartą na sztukach wizualnych (malarstwie, collage’u, grafice, rzeźbie, instalacjach)

  • muzykoterapię – gdzie narzędziem jest muzyka i kontakt z instrumentami,

  • dramę i psychodramę – oparte na ćwiczeniach aktorsko – teatralnych,

  • biblioterapię - polegającą na czytaniu opowieści i ich samodzielnym tworzeniu,

  • oraz terapię tańcem i ruchem.

MUZYKOTERAPIA w naszym szpitalu prowadzona jest w oddziale dziennym oraz w ramach otwartych zajęć dla pacjentów z oddziałów ogólnopsychiatrycznych, internowanych, zakładów opieki leczniczej oraz pacjentów z oddziału psychogeriatrycznego. Dysponujemy kilkudziesięcioma instrumentami. W ramach zajęć muzykoterapii, pacjenci mają możliwość grać na instrumentach takich jak bębny djembe, maracasy, czy kije deszczowe. Pracujemy na metodach muzykoterapii aktywnej (gdzie uczestnicy zajęć sami tworzą muzykę, uczą się rytmów, realizują różne ćwiczenia z wykorzystaniem instrumentów dostępnych w placówce lub wykonanych własnoręcznie) oraz muzykoterapii receptywnej (polegającej na słuchaniu muzyki i relaksacji przy muzyce z płyt lub wykonywanej na żywo). Muzykoterapia ma inną formę i cele w zależności od grup pacjentów, z którymi się pracuje. W oddziale dziennym głównie uwagę skupiamy na pogłębieniu wglądu we własne emocje i naukę wyrażania ich. W pozostałych oddziałach celem jest przede wszystkim aktywizacja i uwrażliwienie.

DRAMA – zajęcia dramowe realizujemy przede wszystkim w Oddziale Dziennym. Tam również działa Grupa Teatralna „Oddział Nieco – Dzienny”, która realizuje kilka przedstawień w roku, wystawianych na scenie teatralnej „Pałacyku nad Utratą”. Sztuki pisane są przez terapeutę oraz samych pacjentów, którzy następnie wcielają się w stworzone przez siebie role. Scenografia i czasem muzyka również są dziełem uczestników zajęć teatralnych, terapii zajęciowej i muzykoterapii.

Terapia tańcem i ruchem – realizowana jest w Oddziale Dziennym oraz wplatana jest w otwarte zajęcia muzykoterapii prowadzone w „Pałacyku nad Utratą”. Dbamy o aktywizację i rehabilitację naszych pacjentów ale również stosujemy terapię tańcem i ruchem jako narzędzie diagnostyczne.

Pozostałe Formy rehabilitacji realizowane na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia:

- treningi Mindfulness

- treningi relaksacje

- ćwiczenia gimnastyczne

- fizjoterapia

W ramach działalności „Pałacyku nad Utratą” organizowane są przestawienia i występy artystyczne dla pacjentów i personelu szpitala prowadzone przez samych pacjentów i terapeutów albo przez zaproszonych artystów. W „Pałacyku nad Utratą” działa również biblioteka.

 

W „Pałacyku nad Utratą” czynne są pracownie artystyczne, które prowadzą:

Pracownia Muzyczna/ pracowania muzykoterapii:

Anna Sikorska – arteterapeutka i muzyk, koordynator d.s. terapii zajęciowej i wydarzeń organizowanych w „Pałacyku nad Utratą”

Pracownia malarstwa i grafiki/ pracowania arteterapii:

Aleksandra Chmielnicka – Plaskota – arteterapeutka, koordynator d.s. arteterapii

Pracownia ceramiki:

Anna Zielińska – artysta plastyk, arteterapeutka

Grupa Teatralna „Oddział Nieco – Dzienny”:

Alicja Górny - reżyser teatralny, terapeutka zajęciowa

 

Telefon do „Pałacyku nad Utratą” – (22) 739 12-04 (wewn.204)

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie