Izba Przyjęć Drukuj E-mail
Izby przyjęć: czynne całą dobę.
  
  
Psychiatryczna: 
 tel.: 022 739-13-26
  
  
  
  
Neurologiczna:   
 tel.: 022 739-12-90
  
  
  
  

Izba przyjęć:

Poprzez Izbę przyjęć pacjenci (od 18 roku życia) przyjmowani są do oddziałów psychiatrycznych całodobowych i oddziału dziennego, do oddziału neurologicznego i odwykowego. Lekarze i pielęgniarki pełnią dyżury codziennie przez 24 godziny. Do zadań Izby Przyjęć należy obsługa medyczna i administracyjna związana z kwalifikowaniem pacjentów, zgłaszających się do Szpitala oraz skierowanych przez lekarza lub uprawnioną instytucję do leczenia w formie stacjonarnej. Izba Przyjęć w ramach obsługi medycznej zapewnia przeprowadzenie badania lekarskiego, a w razie potrzeby niezbędnych badań diagnostycznych dla oceny wskazań zdrowotnych do leczenia szpitalnego i kwalifikacji pacjenta do odpowiedniego ze względu na rodzaj schorzenia oddziału szpitalnego lub innego właściwego zakładu opieki zdrowotnej oraz udziela w razie potrzeby pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do leczenia w innym terminie. O przyjęciu do Szpitala decyduje pisemna zgoda osoby przyjmowanej lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy obowiązujących przepisów prawa konieczne jest przyjęcie do leczenia szpitalnego bez wyrażenia zgody. Osoby nie wymagające hospitalizacji - po zbadaniu przez lekarza – otrzymują odpowiednie informacje lub zalecenia. W przypadkach budzących wątpliwości istnieje możliwość badania komisyjnego z udziałem drugiego lekarza lub w razie określonej potrzeby - psychologa. 

 

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
O. Dzienny Psychiatryczny
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie