Izba Przyjęć Drukuj E-mail
Izby przyjęć: czynne całą dobę.
  
  
Psychiatryczna: 
 tel.: 022 739-13-26
  
  
  
  
  

Izba przyjęć:

Poprzez Izbę przyjęć pacjenci (od 18 roku życia) przyjmowani są do oddziałów psychiatrycznych całodobowych, oddziału dziennego i odwykowego. Lekarze i pielęgniarki pełnią dyżury codziennie przez 24 godziny. Do zadań Izby Przyjęć należy obsługa medyczna i administracyjna związana z kwalifikowaniem pacjentów, zgłaszających się do Szpitala oraz skierowanych przez lekarza lub uprawnioną instytucję do leczenia w formie stacjonarnej. Izba Przyjęć w ramach obsługi medycznej zapewnia przeprowadzenie badania lekarskiego, a w razie potrzeby niezbędnych badań diagnostycznych dla oceny wskazań zdrowotnych do leczenia szpitalnego i kwalifikacji pacjenta do odpowiedniego ze względu na rodzaj schorzenia oddziału szpitalnego lub innego właściwego zakładu opieki zdrowotnej oraz udziela w razie potrzeby pomocy doraźnej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do leczenia szpitalnego lub zostali zakwalifikowani do leczenia w innym terminie. O przyjęciu do Szpitala decyduje pisemna zgoda osoby przyjmowanej lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy obowiązujących przepisów prawa konieczne jest przyjęcie do leczenia szpitalnego bez wyrażenia zgody. Osoby nie wymagające hospitalizacji - po zbadaniu przez lekarza – otrzymują odpowiednie informacje lub zalecenia. W przypadkach budzących wątpliwości istnieje możliwość badania komisyjnego z udziałem drugiego lekarza lub w razie określonej potrzeby - psychologa. 

 

Pacjent zgłaszający się do planowego przyjęcia do szpitala powinien posiadać:


 1. Dowód tożsamości (ważny dowód osobisty lub paszport) – w przypadku braku dokumentu tożsamości, przyjęcia będą realizowana wyłącznie w trybie nagłym.

 2. Ważne skierowanie do szpitala (2 tygodnie).

 3. Dokumentację medyczną w tym zdjęcia RTG, MRI, TK – jeśli były wykonywane.

 4. Zalecane jest posiadanie zaświadczenia od specjalisty lub lekarza rodzinnego zawierającego rozpoznania oraz informację o przyjmowanych lekach z powodu chorób somatycznych – nie związanych z przyczyną hospitalizacji (nazwa, dawka, droga podania, sposób dawkowania).

 5. Mydło w płynie najlepiej o działaniu antybakteryjnym, grzebień, szczotkę do włosów, szczoteczkę do zębów z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem (nakładka na szczoteczkę), pastę do zębów, szampon, środki do higieny. Kosmetyki zabierane do szpitala nie powinny zawierać alkoholu.

 6. Kubek plastikowy z atestem oraz możliwością mycia w zmywarkach. Pacjent nie może posiadać szklanek oraz kubków szklanych.

 7. Ręczniki (przynajmniej 2 sztuki).

 8. Piżamy (2 sztuki), szlafrok.

 9. Komplet bielizny osobistej wystarczający na min. 2 tygodnie.

 10. Klapki basenowe (pod prysznic).

 11. Obuwie sportowe wsuwane na stopy.

 12. Odzież sportową (dresy, koszulki).


Czynności, które należy wykonać przed planowanym przyjęciem do szpitala

zalecenia dla pacjentów

 

 1. Przed planową hospitalizacją zalecane jest wykonanie kontroli stomatologicznej.

 2. W przypadku występowania chorób przewlekłych, należy zgłosić się do lekarza rodzinnego lub specjalisty, celem otrzymania zaświadczenia zawierającego rozpoznania oraz informację o przyjmowanych lekach z powodu chorób somatycznych – nie związanych z przyczyną hospitalizacji (nazwa leku, dawka, droga podania, sposób dawkowania).

 3. Na dzień przed planowaną hospitalizacją oraz w dniu przyjęcia do szpitala, należy wziąć prysznic/kąpiel z dokładnym umyciem się mydłem antybakteryjnym.

 4. Na dzień przed przyjęciem należy usunąć lakier do paznokci (akryl, lakiery hybrydowe).

 5. Zalecane jest pozostawienie w domu biżuterii, w tym kolczyków, łańcuszków, pierścionków, obrączki.

   

 

 

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie