Cennik usług medycznych Drukuj E-mail

 

Cennik usług medycznych :

1. Pobyt na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym - wg punktu rozliczeniowego NFZ.

Koszt hospitalizacji wynika z ilości punktów ustalonej zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia dla danego rozpoznania chorobowego oraz wartości punktu uwzględniającego rzeczywiste koszty udzielania świadczeń zdrowotnych w powyższych oddziałach.

 

Wartość punktu rozliczeniowego wynosi 77,00 zł.

2. Pobyt na Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w oddziałach ogólnopsychiatrycznych wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości uśrednionych rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziałach.

 

Wartość osobodnia wynosi 227,00 zł.

3. Pobyt na Oddziale Psychogeriatrycznym – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

 

Wartość osobodnia wynosi 235,00 zł.

4. Pobyt w Oddziale Detoksykacji Alkoholowej – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

Wartość osobodnia wynosi 333,00 zł.

5. Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziale psychiatrii sadowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Kalkulacja kosztów oparta na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Wartość obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 336,60 zł + 23% VAT

6. Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziale Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień.

Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Wartość obserwacji sądowo – psychiatryczne wynosi 149,50 zł + 23% VAT

7. Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziałach ogólnopsychiatrycznych w tym w Oddziale IAB Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu.

Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Wartość obserwacji sądowo – psychiatryczne wynosi 234,00 zł + 23% VAT

8. Hospitalizacja w ramach udzielania świadczeń ratujących życie – wg kosztu osobodnia.

Wartość osobodnia wynosi 426,00 zł (stawka VAT – zw.).

 

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie