Cennik usług medycznych Drukuj E-mail

 Cennik usług medycznych :

  

1.      Pobyt w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w oddziałach ogólnopsychiatrycznych wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości uśrednionych rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziałach.

Koszt osobodnia wynosi 299,00 zł (stawka VAT – zw.).

2.      Pobyt w Oddziale Psychogeriatrycznym – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

Koszt osobodnia wynosi 327,00 zł (stawka VAT – zw.).

3.      Pobyt w Oddziale Detoksykacji Alkoholowej – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

Koszt osobodnia wynosi 389,00 zł (stawka VAT – zw.).

5.     Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.

Kalkulacja kosztów oparta na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 364,07 zł + 23% VAT

6.   Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziale Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień.

Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 180,00 zł + 23% VAT 

7.      Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziałach Ogólnopsychiatrycznych oraz w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu.

Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 265,00 zł + 23% VAT

8.      Hospitalizacja w ramach udzielania świadczeń ratujących życie – wg kosztu osobodnia.

Koszt osobodnia wynosi 426,00 zł (stawka VAT – zw.).

9.      Pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym – wg kosztu osobodnia.

Koszt hospitalizacji w oddziale dziennym psychiatrycznym wynika z ilości dni pobytu oraz wartości uśrednionych rzeczywistych kosztów osobodnia.

Koszt osobodnia wynosi 165,00 zł (stawka VAT – zw.).

 

 

 

 

 

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie