Rzecznik Praw Pacjenta Drukuj E-mail

RZECZNIK PRAW PACJENTA

SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

 

Dyrekcja Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza informuje, że od dnia 21.10.2019r., funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego pełni Pani Sylwia Wasilewska.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego przyjmuje w Pawilonie V Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4, pokój nr 214

Godziny pracy:

poniedziałki, wtorki i  środy: 7:00 – 15:00

telefon: 22 758 60 05 wew. 590

22 739 10 90

 

  Kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta


adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

sekretariat: 

tel: (22) 532 82 50
fax: 22 532-82-30
e-mail:
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

ePUAP: (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)

 

Bezpłatna infolinia:
800-190-590

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 18.00

<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

Przyjęcia interesantów w Biurze:

w poniedziałki w godz. 9.00-18.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.
z 1994 r., Nr 111, poz.535 z późn. zm.), od stycznia 2006 r., osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu.

Ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań w/w Rzecznika należy:

  1. Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;

  2. Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;

  3. Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów;

  4. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny;

 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie