Oferta NFZ Drukuj E-mail

Umowy z NFZ

 

Lp.

Kod zakresu świadczeń

Zakres świadczeń

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

1

04.4742.021.02

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

2

04.4730.021.02

Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia dla dorosłych

3

04.4732.021.02

Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla dorosłych

3

04.4700.021.02

Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych

4

04.4712.021.02

Świadczenia psychogeriatryczne

5

04.4900.008.03

Świadczenia w izbie przyjęć szpitala

6

04.2700.020.02

Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych

7

04.2712.020.02

Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu

8

04.4704.021.02

Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych

9

04.1744.007.02

Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

10

04.4740.001.02

Leczenie uzależnień, w tym świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu

11

04.2730.001.02

Leczenie środowiskowe (domowe)

12

04.5172.003.02

Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych

13

04.1700.001.02

Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych

 
 
 

Strona główna
Tłumacz j. migowego Tłumacz j. migowego
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Informacja o przetwarzaniu danych
Wideoinfolinia i wideoczat dla osób głuchych - możliwość uzyskania bieżących informacji w związku z
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie