Oferta NFZ Drukuj E-mail

Umowy z NFZ

 

Lp.

Kod zakresu świadczeń

Zakres świadczeń

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

1

04.4742.021.02

Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

2

04.4730.021.02

Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia dla dorosłych

3

04.4732.021.02

Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla dorosłych

3

04.4700.021.02

Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych

4

04.4712.021.02

Świadczenia psychogeriatryczne

5

04.4900.008.03

Świadczenia w izbie przyjęć szpitala

6

04.2700.020.02

Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych

7

04.2712.020.02

Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu

8

04.4704.021.02

Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych

9

04.1744.007.02

Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

10

04.4740.001.02

Leczenie uzależnień, w tym świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu

11

04.2730.001.02

Leczenie środowiskowe (domowe)

12

04.5172.003.02

Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych

13

04.1700.001.02

Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych

Leczenie szpitalne

1

03.4220.030.02

Neurologia - hospitalizacja

2

03.4220.130.02

Neurologia – udary hospitalizacja A48, A51

 
 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Centrum Zdrowia Psychicznego
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
WOTUW
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Inwestycje
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi i cenniki
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Usługi medyczne
Konsultacje lekarskie
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Przechowywanie zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie