Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

 

"”...Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel pracy, jak zawód pielęgniarki i położnej.
To zawody szczególne, które mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny..
„Bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek,
potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym...

Jan Paweł IIZ okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

życzymy samych radosnych dni, szczęścia w życiu osobistym rodzinnym, satysfakcji z wykonywania zawodu, zdrowia i spokoju.

Niech nie zabraknie Wam ciepła i życzliwości , którymi obdarzacie pacjentów.

Pragniemy wyrazić uznanie za wykonywanie niełatwej pracy.

Doceniamy rolę jaką spełniacie w funkcjonowaniu szpitala .

Dziękujemy.

 

 

 

INFORMACJA

Dyrekcja Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie informuje, że mające status organizacji pożytku publicznego TOWARZYSTWO AMICI DI TWORKI nie jest w żaden sposób związane z funkcjonowaniem naszego Szpitala. 

TOWARZYSTWO AMICI DI TWORKI mimo nazwy sugerującej współpracę z naszą placówką oraz wprowadzających w błąd informacji znajdujących się w Internecie, nie ma siedziby w naszym Szpitalu, nie wykonuje na jego rzecz żadnych czynności, jak również nie przekazuje na funkcjonowanie Szpitala żadnych środków finansowych.

W związku z powyższym, wszelkie darowizny oraz inne formy dofinansowania działalności TOWARZYSTWA AMICI DI TWORKI, w tym również te przekazane w drodze 1 % podatku, nie stanowią wsparcia dla naszej placówki i nie wpływają w żaden sposób na jej funkcjonowanie.

   

Inwestycje pn. "Zakup respiratora stacjonarnego" i "Zakup sprzętu komputerowego"  zrealizowano przy pomocy dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

 „Zadanie pn.: „Naprawa rezonansu magnetycznego MAGNETOM" zrealizowano
przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego"

 

 „Zadanie pn.: „Utwardzenie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego wraz z
miejscami postojowymi do Oddziału ID wejście główne" zrealizowano przy
pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego"

 

Projekty realizowane w ramach projektu RPO WM 2007-2013

 
    

    

Leczenie w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu zaprasza do skorzystania z oferty dla osób uzależnionych od alkoholu. Oferujemy pomoc bezpłatnie również dla osób nieubezpieczonych.

W celu podjęcia leczenia należy zgłosić się na konsultację w dniach: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 8,30-11.30 z dowodem osobistym do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w strukturach WOTUW w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4. Czas oczekiwania na przyjęcie do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wynosi około tygodnia.

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu funkcjonuje codziennie /w dni robocze/ w godzinach 8.00- 15.00. Leczenie trwa 8 tygodni, pacjenci na czas terapii w oddziale otrzymują zwolnienie lekarskie. Zajęcia odbywają się w formie grupowej, każdy pacjent ma też swojego terapeutę prowadzącego. Metody pracy terapeutycznej realizowane są w grupach terapeutycznych, zajęciach psychoedukacyjnych, mikrowykładach, filmach, treningach umiejętności społecznych itp.

♦ 
     

                           PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

W naszym Szpitalu został zainstalowany 3Teslowy aparat rezonansu magnetycznego. Jest to jeden z najnowocześniejszych aparatów w Polsce, z oprogramowaniem, umożliwiającym wykonanie pełnego zakresu badań rezonansowych. Otrzymywane podczas badania obrazy są najwyższej możliwej jakości.

Pracownia wykonuje badania komercyjnie zgodnie z cennikiem.

Pracownia mieści się w Centrum Radiologii

na terenie Szpitala

czynna w godz:

7.30 - 15.00 - od poniedziałku do piątku

Terminy badań prosimy uzgadniać telefonicznie:

Pracownia - 22 739 12 39 Centrala - 22 758 60 05;  22 739 14 00 wew. 239

Dane szczegółowe >>

♦ 

Akredytacja Ministra Zdrowia

Misja: Przyjazny Szpital

  Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w dniu 22.09.2015 roku uzyskało Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej.

   W procesie akredytacji Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia skorzystało z projektu "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny pacjent" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.


 

   

 


 

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Klauzula obowiązku informacyjnego
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 4 gości