Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Pruszkowie

serdecznie zaprasza na konferencję pt. "Nowe wyzwania w pomaganiu osobom z problemami uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych", która odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2017 w siedzibie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat aktualnej problematyki uzależnień. Spotkanie to będzie okazją do integracji instytucji, organizacji i środowisk działających na rzecz osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

 

Program konferencji 

Karta zgłoszeniowa

    

Leczenie w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu zaprasza do skorzystania z oferty dla osób uzależnionych od alkoholu. Oferujemy pomoc bezpłatnie również dla osób nieubezpieczonych.

W celu podjęcia leczenia należy zgłosić się na konsultację w dniach: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 8,30-11.30 z dowodem osobistym do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w strukturach WOTUW w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4. Czas oczekiwania na przyjęcie do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wynosi około tygodnia.

Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu funkcjonuje codziennie /w dni robocze/ w godzinach 8.00- 15.00. Leczenie trwa 8 tygodni, pacjenci na czas terapii w oddziale otrzymują zwolnienie lekarskie. Zajęcia odbywają się w formie grupowej, każdy pacjent ma też swojego terapeutę prowadzącego. Metody pracy terapeutycznej realizowane są w grupach terapeutycznych, zajęciach psychoedukacyjnych, mikrowykładach, filmach, treningach umiejętności społecznych itp.

♦ 
     
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowiskach: 
 

 

  PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

     SALOWA/SALOWY – do sprzątania pomieszczeń szpitalnych;                       wykształcenie podstawowe

  OPIEKUN MEDYCZNY – do opieki nad pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; wykształcenie: ukończona Szkoła dla Opiekunów Medycznych.

Praca w systemie zmianowym wg grafików. Możliwość zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Warunki zatrudnienia do omówienia w Dziale Kadr MSCZ osobiście (05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4) lub telefonicznie pod nr telefonu 22 739-12-17.

                                               ♦ 

                           PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

W naszym Szpitalu został zainstalowany 3Teslowy aparat rezonansu magnetycznego. Jest to jeden z najnowocześniejszych aparatów w Polsce, z oprogramowaniem, umożliwiającym wykonanie pełnego zakresu badań rezonansowych. Otrzymywane podczas badania obrazy są najwyższej możliwej jakości.

Pracownia wykonuje badania komercyjnie zgodnie z cennikiem.

Pracownia mieści się w Centrum Radiologii

na terenie Szpitala

czynna w godz:

7.30 - 15.00 - od poniedziałku do piątku

Terminy badań prosimy uzgadniać telefonicznie:

Pracownia - 22 739 12 39 Centrala - 22 758 60 05;  22 739 14 00 wew. 239

Dane szczegółowe >>

♦ 

Akredytacja Ministra Zdrowia

Misja: Przyjazny Szpital

  Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w dniu 22.09.2015 roku uzyskało Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej.

   W procesie akredytacji Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia skorzystało z projektu "Bezpieczny Szpital - Bezpieczny pacjent" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.


 

   

 


 

 
 

Strona główna
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym Zaburzeń Nerwicowych
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Rehabilitacja
RPO WM 2007 -2013
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Prawa Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Oświadczenie Opiekuna
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia TK
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy