Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
  

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

w Pruszkowie

ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko

Specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

(w pełnym wymiarze etatu)

Szczegółowe informacje odnośnie wymagań znajdują się w poniżej załączonym pliku ogłoszenia.

>Aplikuj<

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do 31 lipca 2015 roku na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

          Zakończyła się jedna z największych inwestycji w placówkach ochrony zdrowia na Mazowszu. Zrealizowano dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Województwa Mazowieckiego. To kolejny etap szerokiego programu inwestycyjnego realizowanego w Tworkach, który w ostatnim 10-leciu, zamyka się w budżecie 70 milionów zł. Uroczystemu otwarciu towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa „Psychiatria w życiu społecznym” oraz prezentacja albumu o historii szpitala.

 

       Nowe oddziały i sprzęt medyczny to dobra wiadomość zarówno dla pacjentów, jak i kadry medycznej tego szpitala. Cieszę się, że leczenie będzie odbywać się w komfortowych warunkach i z wykorzystaniem najnowszych technologii medycznych. Jestem przekonany, że zwiększy to poczucie bezpieczeństwa pacjentów oraz ułatwi pracę lekarzom – powiedział Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, obecny podczas otwarcia.

       W ramach uroczystości otwarcia nowego oddziału zorganizowana została konferencja „Psychiatria w życiu społecznym”. Udział w niej wzięło wielu specjalistów: prof. Agata Szulc, prof. Jacek Wciórka, dr Lidia Popek. Poruszono istotne tematy z dziedziny psychiatrii środowiskowej, dziecięcej i psychogeriatrii oraz nowoczesnej diagnostyki. Tematykę unijnego finansowania w ochronie zdrowia na Mazowszu przedstawili m. in.: Barbara Kucharska – Z-ca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Grzegorz Świętorecki – Z-ca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W swoich wypowiedziach podsumowali dotychczasowe projekty oraz przedstawili nowe perspektywy w obszarze efektywnego wykorzystywania unijnych środków.

       Podczas uroczystości zaprezentowany został także album pt.: „Szpital w Tworkach 1891 – 2015” przedstawiający ponad 120-letnią historię szpitala, w tym także zrealizowane ostatnio projekty unijne.

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Zapraszamy do korzystania z usług naszej Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

    W naszym Szpitalu został zainstalowany 3Teslowy aparat rezonansu magnetycznego. Jest to jeden z najnowocześniejszych aparatów w Polsce, z oprogramowaniem, umożliwiającym wykonanie pełnego zakresu badań rezonansowych. Otrzymywane podczas badania obrazy są najwyższej możliwej jakości. Magnes rezonansu jest krótszy w porównaniu do wcześniejszych aparatów (160 cm), co zdecydowanie poprawia komfort badania dla pacjenta.

Dane szczegółowe >>

 


 

 

 


Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent”


  Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (MSCZ)  przystąpiło do projektu „Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt jest nadzorowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, które jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.


   

 
 

Strona głowna
Administracja
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
OLZN w Komorowie
O. Dzienny Psychiatryczny
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Inne
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Karta Praw Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Cennik opłat za udostepnienie dokumentacji medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość