Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

 

OFERTA PRACY

Mazowieckie   Specjalistyczne   Centrum   Zdrowia  im.  prof.  Jana  Mazurkiewicza  z  siedzibą w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 2/4 poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku:

 

INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

wymagania:

 • - wykształcenie wyższe w specjalności terapia zajęciowa lub wykształcenie średnie i posiadanie tytułu zawodowego: terapeuta zajęciowy;

 • - umiejętność pracy z ludźmi;

 • - empatia;

 • - zaangażowanie;

 • - komunikatywność;

 • - odporność na stres.

zakres obowiązków:

 • - prowadzenie zajęć terapeutycznych na terenie Centrum Zdrowia;

 • - praca na oddziale ogólnopsychiatrycznym z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnymi intelektualnie.

wymagane dokumenty:

 • - życiorys CV zawierający przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki Kandydata;

 • - oświadczenie o niekaralności;

 • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Kandydata dla potrzeb procesu rekrutacji (dokumenty, które nie będą zawierały klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą mailową na adres:

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

do dnia 10 lutego 2016 roku.


 

 

     W dniu 18.12.2015 r. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza, zakupiło dwa nowe pojazdy sanitarne o standardzie T (transport chorego) wraz z wyposażeniem i zabudową przedziału medycznego - Volkswageny Caddy 4 Maxi Furgon.

     Zakup był możliwy dzięki współfinansowaniu przez budżet państwa, budżet Województwa Mazowieckiego i środki własne naszego szpitala.

     W imieniu Pacjentów i Personelu serdecznie dziękujemy za przekazane środki finansowe na realizację tego zakupu.

   

 PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

    W naszym Szpitalu został zainstalowany 3Teslowy aparat rezonansu magnetycznego. Jest to jeden z najnowocześniejszych aparatów w Polsce, z oprogramowaniem, umożliwiającym wykonanie pełnego zakresu badań rezonansowych. Otrzymywane podczas badania obrazy są najwyższej możliwej jakości.

Pracownia wykonuje badania komercyjnie zgodnie z cennikiem.

Pracownia mieści się w Centrum Radiologii

na terenie Szpitala

czynna w godz:

7.30 - 15.00 - od poniedziałku do piątku

Terminy badań prosimy uzgadniać telefonicznie:

Pracownia - 22 739 12 39 Centrala - 22 758 60 05;  22 739 14 00 wew. 239

Dane szczegółowe >>

 

          Zakończyła się jedna z największych inwestycji w placówkach ochrony zdrowia na Mazowszu. Zrealizowano dwa projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Województwa Mazowieckiego. To kolejny etap szerokiego programu inwestycyjnego realizowanego w Tworkach, który w ostatnim 10-leciu, zamyka się w budżecie 70 milionów zł. Uroczystemu otwarciu towarzyszyła ogólnopolska konferencja naukowa „Psychiatria w życiu społecznym” oraz prezentacja albumu o historii szpitala.

 

      

 

 

 


 

Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent”


  Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza (MSCZ)  przystąpiło do projektu „Bezpieczny szpital - Bezpieczny Pacjent” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt jest nadzorowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w Krakowie, które jest beneficjentem systemowym realizującym projekt "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.3. Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.3 Podniesienie jakości zarządzania w ochronie zdrowia.


   

 
 

Strona główna
Administracja
Izba Przyjęć
Oddziały MSCZ
Oddziały ogólnopsychiatryczne
O. Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
O. Dzienny Psychiatryczny
O. Neurologiczny/Udarowy
O. Psychogeriatryczny
ZOL Psychiatryczny
Opieka Pozaszpitalna
WOTUW
Samochody
Biuletyn Ogłoszeń
Przetargi
Praca
Praktyki i staże
BIP BIP
Pacjent
Rzecznik Praw Pacjenta
Karta Praw Pacjenta
Opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu - przewodnik
Usługi
Punkt pobrań
Pracownia MRI
Pracownia EEG
Pracownia RTG
Pracownia EKG
Pracownia USG
Gabinet Fizykoterapii
Cennik usług medycznych
Cennik konsultacji lekarskich
Biofeedback
Udostępnienie dok. medycznej
Cennik przechowywania zwłok
Zarządzanie stroną
Logowanie
Gościmy
Odwiedza nas 4 gości